Kdo utajuje pokusy s pěstováním geneticky manipulovaných plodin?

Praha 25. června 1997 - Tzv. Biolinka, kterou pro firmy Monsanto a Hoechst, provozuje na telefonní lince 0800151986 reklamní agentura Burson-Marsteller podává nepravdivé a zavádějící informace.

Na včerejší přímý dotaz Greenpeace, zda se na území České republiky pěstují geneticky modifikované rostliny nebo zda zde probíhají polní pokusy s transgenními plodinami, odpověděla Biolinka, že nikoliv, a že takové pokusy v blízké budoucnosti ani probíhat nebudou. Důvodem prý je skutečnost, že zatím není legislativně upraveno nakládání s geneticky modifikovanými organismy.

Podle informací, které má Greenpeace k dispozici, však polní zkoušky transgenních plodin (např. cukrové řepy) u nás již probíhají a agentura Burson-Marsteller na ně právě dnes pořádá zájezd pro novináře spojený s "testováním" čejkovických vín.

Tzv. Biolinku si nechaly zřídit firmy snažící se prosadit na trh své geneticky manipulované plodiny. Byla zamýšlena jako jeden z nástrojů, který měl pomoci zlomit odpor veřejnosti proti geneticky manipulovaným potravinám.

"Na celé záležitosti je smutné to, že nad odbornou správností informací poskytovaných Biolinkou převzala záštitu řada předních českých odborníků z Komise pro transgenozi rostlin. Právě na základě stanoviska této komise vydalo Ministerstvo životního prostředí kladné vyjádření a stanovilo podmínky pro provedení těchto pokusů," vyjádřil se ing. Karel Jech z české pobočky Greenpeace. "Tito vědci buď nevědí, jak Biolinka zaštítěná jejich jménem klame veřejnost, nebo jsou herci v reklamní kampani režírované agenturou Burson-Marsteller."

Ministerstvo zemědělství (mluvčí ing. Alterová) a Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský (ing. Pařízek) však svorně tvrdí, že na území České republiky zatím žádné polní pokusy s transgenními rostlinami nejsou registrovány a tudíž ani povoleny. Ani databáze OECD na Internetetové adrese (http://www.olis.oecd.org/biotrack.nsf) neregistruje jediný povolený polní pokus s transgenními plodinami na území ČR.

"Dnešní exkurze na pokusné pozemky v Hrubčicích na Prostějovsku je součástí rozsáhlé reklamní kampaně agentury Burson-Marsteller, která má za cíl odlákat pozornost novinářů a veřejnosti od skutečných ekologických a zdravotních rizik spojených s geneticky modifikovanými rostlinami. Kampaň kulminuje právě nyní, kdy v Amsterdamu probíhá první evropský kongres o průmyslovém využití genových manipulací EuropaBio 97," doplnil ing. Jech.

Václav Vašků
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:
Ing. Karel Jech
tel: 02/24 23 25 09
fax: 02/24 23 25 10
e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org