Greenpeace apeluje na akcionáře Synthesie:

Dejte řece šanci!

Pardubice, 27. června 1997 - Greenpeace se dnes obrátilo na akcionáře chemičky Synthesia Pardubice s žádostí, aby přinutili vedení podniku zastavit vypouštění nečištěných odpadních vod do řeky Labe. Každý akcionář Synthesie, který dnes ráno přišel na výroční valnou hromadu v Pardubicích, obdržel od Greenpeace jako malý dárek zkumavku s fialově zbarvenou odpadní vodou nabranou z výpusti chemičky a výtisk letáku s barevnými fotografiemi místa, kde Synthesia tyto své jedy vypouští do řeky.

"Chtěli jsme, aby si akcionáři udělali pravdivou představu o tom, jak jejich podnik poškozuje životní prostředí," vysvětlil akci ing. Čestmír Hrdinka, kordinátor toxické kampaně Greenpeace. "Z propagačních materiálů firmy mohou totiž nabýt mylného dojmu, že se v Semtíně podniká v souladu s přírodou. Myslíme si, že akcionáři mají šanci vahou svých hlasů zjednat nápravu."

Ekologická organizace Greenpeace se na pardubickou Synthesii zaměřila během své dubnové plavby po Labi s lodí Albatros. Tehdy aktivisté odebírali vzorky odpadních vod z výpustních rour největších znečišťovatelů v povodí a analyzovali je na přítomnost škodlivých látek. Jako nejhorší vyšla z těchto "testů" právě Synthesia Pardubice.

"V minulých dnech jsme se obrátili na Českou inspekci životního prostředí, aby vyšetřila, zda vypouštěním nečištěných jedů ze Synthesie přímo do řeky Labe není porušován zákon na ochranu přírody a krajiny," oznámil ing. Hrdinka.

Kromě zákona na ochranu přírody mohlo podle Greenpeace dojít také k porušení dalších platných předpisů. Například podle tzv. Povolení k vypouštění vydaného OÚ v Pardubicích dne 22. října 1996 nesmí znečištění na odtoku z retenční nádrže Lhotka překračovat u AOX (adsorbovatelné organické halogeny) hodnotu 10 mg na litr. "My jsme u vzorku odebraného dne 13. dubna zjistili hodnotu 16 mg na litr. To by znamenalo, že Synthesia v době našeho měření překračovala i tyto už tak velmi benevolentní limity stanovené okresním úřadem," dodal ing. Hrdinka.

Přestože Synthesia v minulých letech za vynaložení obrovských finančních nákladů zbudovala naddimenzovanou čističku odpadních vod, více než 40 % těch nejjedovatějších odpadních vod teče i nadále z areálu podniku přímo do Labe. Greenpeace požaduje, aby vypouštění nečištěných odpadních vod do řeky bylo ihned zastaveno.

Václav Vašků
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:
Ing. Čestmír Hrdinka
tel: 02/24 23 25 09
fax: 02/24 23 25 10
e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org