Greenpeace zveřejňuje skandální informace o tom, kam tečou peníze evropských daňových poplatníků
Kdo dotuje skleníkový efekt?Brusel, Praha, 20.května 1997 -Téměř 15 miliard dolarů z kapes evropských daňových poplatníků padne každý rok na dotace takových energetických systémů, které způsobují globální oteplování, klimatické změny a zvyšují riziko jaderné katastrofy. Odhaluje to zpráva Greenpeace, kterou připravil Institut pro environmentální studia při univerzitě Vrije v Amsterdamu a jež byla zveřejněna na dnešní tiskové konferenci v Bruselu.

Zpráva nazvaná Dotace na energetiku v Evropě uvádí, že přes 90 % přímých dotací, jimiž evropské vlády podporují energetický průmysl, jde na fosilní paliva a jadernou energetiku. Jaderná energetika přitom dostává 28 procent a průmysl fosilních paliv dokonce 63 procent veškerých dotací.

Pro rozvoj čistých, obnovitelných zdrojů energie, jako jsou větrná energie, využívání biomasy, solární články a úsporné technologie, tak zůstává pouhých 9 % z dotací, kterými dnes vlády podporují energetický průmysl. Přitom právě tyto zdroje jsou do budoucna jedinou cestou, jak zabránit globálnímu oteplování a klimatickým změnám.

V samotné Evropské unii jde sice na obnovitelné zdroje o něco více (12 %), ale i zde je celých 88 procent finančních prostředků z dotací utráceno na podporu fosilních paliv a jaderné energie.

"Je naprosto zjevné, že peníze evropských daňových poplatníků jsou nyní používány k podpoře odvětví, která mohou nastartovat katastrofu v podobě klimatických změn," říká Kirsty Hamiltonová, zabývající se v Greenpeace International problematikou klimatu. Zjištění obsažená ve zprávě podle Hamiltonové jen dokazují, jak prolhaná je evropská environmentální rétorika. "Pokud budou Evropská unie a její členské státy i nadále poskytovat masívní dotace průmyslu fosilních paliv, nebudou moci dostát svým závazkům zredukovat emise skleníkových plynů o 15 % do roku 2010. Greenpeace proto vyzývá Evropu, aby přesměrovala dotace od fosilních paliv a jaderné energie do solárních technologií a energetické účinnosti," dodává Hamiltonová.

"Je absurdní, že dokonce i příznivci české pobočky Greenpeace, která vede kampaň za ochranu klimatu, zaplatili ze své kapsy neuvěřitelných 8 miliónů korun ve prospěch těch odvětví, která klimatické změny navozují," vyjádřil se k dotacím koordinátor klimatické kampaně Greenpeace v ČR ing. Tomáš Nenička a dodal, že tyto peníze zaplatili příznivci Greenpeace za posledních pět let.

Každý občan České republiky, včetně nemluvňat a důchodců, podpořil v letech 1990 až 1995 nechtěně "ze svého" částkou 10 000 korun hrozbu klimatých změn, jejichž příznaky se v podobě tání ledovců už dnes projevují v Antarktidě. Zhruba tato částka tvoří totiž přímé státní dotace z peněz každého z daňových poplatníků na levné ceny energie za posledních 5 let.

Částkou zhruba 20 miliard korun ročně dotuje česká vláda výrobu elektřiny a tepla z uhlí, zemního plynu a případně ropy. Jejich spalováním vzniká oxid uhličitý (CO2), jehož hromadění v atmosféře způsobuje skleníkový efekt vedoucí ke globálnímu oteplování a klimatickým změnám. "Těmito dotacemi působí vláda přesně proti těm cílům, které jako účastnický stát Rámcové úmluvy spojených národů o změnách klimatu sama deklarovala - totiž předejít nebezpečným důsledkům klimatických změn," upozornil ing. Nenička.

Podle Kirsty Hamiltonové by méně než 650 miliónů dolarů stačilo Evropské unii a jejím členským státům k tomu, aby do roku 2010 postavily milión solárních domů, což by vytvořilo 58 000 pracovních míst a ušetřilo 2 milióny tun emisí CO2 ročně. Návrh tohoto programu dnes Greenpeace předložilo společně se zprávou o dotacích na tiskové konferenci v Bruselu. "Podpora programu Milión solárních domů pro Evropu by byla viditelnou pozitivní akcí. Takové akce jsou nezbytné, máme-li se vyhnout nebezpečí klimatických změn," dodala na závěr Kirsty Hamiltonová.

Zjištění obsažená ve zprávě, kterou dnes zveřejnila mezinárodní ekologická organizace Greenpeace, ukazují, že:

Přímé dotace jsou jen vrcholem ledovce - suma "skrytých" dotací do fosilních paliv a jaderné energetiky je pravděpodobně daleko vyšší. Jako příklad lze uvést např. zvláštní zdanění či poplatky za průzkum ropných nalezišť anebo sníženou odpovědnost za škody pro jaderný průmysl.

Václav Vašků
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:

Ing. Tomáš Nenička
tel.: 02/24 23 25 09
fax: 02/24 23 25 10

e-mail: Tomáš Nenička