Greenpeace varuje před používáním PVC

Praha, 1. října 1997 - PVC ve stavebnictví (rizika používání a možné alternativy) je hlavním tématem výstavy s názvem "Budoucnost bez PVC", kterou dnes zahájila ekologická organizace Greenpeace v Praze Na Můstku.

Expozice představuje současný trend, který v průmyslově nejvyspělejších zemích vede k ústupu od používání tohoto plastu téměř ve všech oblastech jeho použití. V obalech pro potraviny se PVC začalo omezovat už před deseti lety a dnes dochází i na stavebnictví. Řada evropských měst již vydala vyhlášky, které omezují nebo přímo zakazují používání materiálů z PVC při stavbě nových budov. Hlavním důvodem je nebezpečí požárů, při nichž hoření PVC bývá provázeno vznikem velmi jedovatých sloučenin.

"Riziko náhodných požárů budov nelze nikdy beze zbytku vyloučit," vysvětluje ing. Čestmír Hrdinka, koordinátor toxické kampaně Greenpeace ČR. "Hoří-li při takovém požáru PVC, uvolňují se do ovzduší velká množství dioxinů, což jsou jedny z nejjedovatějších látek vůbec. Ty oslabují imunitní systém, mohou způsobit vrozené a vývojové vady, poruchy reprodukce a vyvolat rakovinu. Pro vyloučení PVC ze stavebnictví hovoří i to, že asanace budov, kde hořelo PVC, je extrémně náročná a drahá."

Ve světě existuje už nespočetné množství pozitivních příkladů, které ukazují, že PVC jako materiál je možné téměř všude nahradit vhodnými alternativami. Jeden z nejznámějších příkladů je sportovní komplex v Sydney pro Olympijské hry roku 2000, který je záměrně stavěn bez použití PVC. Rovněž tyto pozitivní příklady a alternativy předvádí výstava ekologické organizace Greenpeace.

Greenpeace na celém světě vyvíjí tlak směřující k postupnému vyloučení PVC ze všech oblastí používání. Jednou z posledních aktivit organizace je i mezinárodní kampaň upozorňující na nebezpečí hraček z PVC, které mohou být nebezpečné zvláště kojencům a malým dětem.

"PVC dnes nemá žádnou budoucnost. To je fakt, se kterým je třeba se smířit, přestože firmy, které tuto hmotu dosud vyrábějí, tvrdí pravý opak," uvádí ing. Hrdinka. "Úplně stejné to bylo v případě freonů poškozujících ozonovou vrstvu Země. Ty se zpočátku také zdály neškodné a velmi užitečné. Nakonec se ukázalo, že je třeba je úplně stáhnout. Podle amerického federálního úřadu pro ochranu životního prostředí (EPA) je dnes PVC v celosvětovém měřítku největším zdrojem dioxinů vůbec. I to je jeden z důvodů, proč bychom se měli používání PVC co nejdříve zříct."

Výstavu pořádanou organizací Greenpeace podpořil Magistrát hl. města Prahy v rámci projektu "Snižování zdravotních rizik obyvatel hl. města Prahy". Expozice je umístěna ve výstavním stanu v dolní části Václavského náměstí, potrvá do pátku 3. října a bude přístupná každý den od 10 do 18 hodin.

Václav Vašků
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Informace:
ing. Čestmír Hrdinka
tel.: 02/24 23 25 09
fax: 02/24 23 25 10

e-mail: Čestmír Hrdinka