Greenpeace apeluje na chemický průmysl: Stop PVC


Praha, 7. října 1997 - Při zahájení mezinárodní chemické výstavy Chemtec´97 vyzvala ekologická organizace Greenpeace chemický průmysl, aby se vzdal dalšího používání PVC. Tato plastická hmota je totiž spojována s celou řadou problémů, mezi něž patří zejména uvolňování škodlivých látek do životního prostředí. K tomu dochází nejen při výrobě a konečné likvidaci PVC, ale v některých případech dokonce i při běžném užívání tohoto na první pohled zcela neškodného plastu. Proto se nyní v průmyslově vyspělém světě začíná od PVC ustupovat.

S 20 metrů dlouhým transparentem s nápisem ťGreenpeace: STOP PVCŤ vítali aktivisté Greenpeace účastníky 4. mezinárodního chemického veletrhu přímo před branami Výstaviště v Praze. „Chceme tímto protestem poukázat na nevhodnost používání PVC, které lze právem označit jako environmentální jed,“ prohlásil ing. Čestmír Hrdinka, koordinátor toxické kampaně Greenpeace ČR. „Apelujeme na průmysl, aby finanční prostředky na místo do kampaně na ťekologizování PVCŤ věnoval raději do vývoje alternativních materiálů, které budou pro životní prostředí přijatelnější.“

Výroba i konečná likvidace PVC (spalování) bývá provázena únikem prudce jedovatých dioxinů do životního prostředí. Dioxiny jsou přitom vůbec nejjedovatější látky, jaké věda zná. Způsobují některé typy rakoviny, oslabují imunitu a poškozují reprodukční systém. Dioxiny vznikají, hoří-li PVC společně s jinou organickou hmotou, což je případ téměř každého požáru obytné budovy nebo výrobních zařízení PVC. Stejně tak ale dioxiny mohou vznikat, spalují-li se obaly z PVC v lokálních topeništích.

Skutečnost, že PVC škodí životnímu prostředí, je známa již delší dobu. Stovky měst a komunit v SRN, Rakousku, Švédsku a dalších zemích přijaly vyhlášky k omezení nebo úplnému zákazu používání PVC ve stavebnictví. Ve Švýcarsku je například zakázáno používat PVC pro výrobu lahví na minerální vody již od roku 1992. Rovněž sportovní komplex pro Olympijské hry v roce 2000 v australském Sydney je stavěn záměrně bez použití PVC.

Tento trend nejvyspělejších zemí sleduje nyní i Česká republika. Na jaře 1997 rozhodla poslanecká sněmovna Parlamentu o zákazu používat PVC v obalech s platností od roku 2001. „Zákaz PVC v obalech je krok správným směrem,“ hodnotí rozhodnutí Parlamentu ing. Hrdinka. „Postupnou eliminaci PVC je třeba začít u výrobků s krátkou dobou životnosti, zvláště proto, že v obalové technice již existují lehce dostupné alternativy.“

Dnešní akce je součástí dlouhodobé mezinárodní kampaně Greenpeace, která si klade za cíl nahradit PVC vhodnými alternativami ve všech možných oblastech použití. Česká pobočka Greenpeace se účastní této kampaně mezinárodní předvánoční akcí „Hrej si zdravě - nekupuj hračky z PVC“. V rámci této akce upozorňuje organizace na nebezpečí jedovatých ftalátů, které se z PVC hraček uvolňují, když děti hračku cucají nebo žvýkají. Minulý týden Greenpeace v Praze uspořádalo výstavu na téma „PVC ve stavebnictví“. Dnes zase představilo novou publikaci s názvem „Plastická hmota PVC: hlavní původce dioxinů v celosvětovém měřítku“.

Václav Vašků
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Informace:
ing. Čestmír Hrdinka
tel.: 02/24 23 25 09
fax: 02/24 23 25 10

e-mail: Čestmír Hrdinka