Greenpeace požaduje stažení hraček z PVC


Praha, 23. října 1997 - Česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace se dnes obrátila na hlavního hygienika a ministra zdravotnictví ČR, aby využili svých kompetencí a zasadili se o stažení hraček vyrobených PVC z našeho trhu. Tento krok je součástí mezinárodní kampaně s názvem ťHrej si zdravě - nekupuj hračky z PVC!Ť, během níž Greenpeace upozorňuje na nebezpečí škodlivých látek, které se z PVC hraček mohou uvolňovat, pokud je děti žvýkají nebo cucají.

"Prvním krokem, který můžeme udělat k ochraně našich nejmenších, by mělo být úplné stažení hraček z měkčeného PVC pro děti do 3 let z českého trhu," řekl dnes koordinátor toxické kampaně Greenpeace ing. Čestmír Hrdinka a dodal, že právě hlavní hygienik a ministr zdravotnictví mají dostatek pravomocí takový krok uspíšit.

Greenpeace již před časem poukázalo na problém ftalátů v hračkách z měkčeného PVC. Tyto nebezpečné chemikálie se do PVC přidávají proto, aby jinak tvrdá a křehká umělá hmota získala potřebnou pružnost. Problém je v tom, že ftaláty se na PVC neváží, nýbrž zůstávají pohyblivou fází plastu, asi tak jako voda v houbě. Studie, kterou Greenpeace nechalo zpracovat, ukázala, že hračky vyrobené z PVC mohou těchto ftalátů obsahovat až 40 procent.

Nezávislá laboratoř, která prováděla testy na zvířatech, potvrdila, že ftaláty mohou způsobovat nejrůznější zdravotní poruchy, od poškození ledvin a jater až k abnormalitám reprodukčního systému. Studie, kterou nedávno provedl Dánský úřad pro životní prostředí, zase ukázala, že množství ftalátů uvolňovaných z hraček při jejich kousání dětmi může až 40krát převyšovat akceptovatelný denní příjem stanovený Evropskou komisí. Tyto skutečnosti přiměly řadu obchodníků a dokonce už i některé evropské vlády přijmout opatření, která by měla zabránit poškození zdraví dětí.

Tento týden se k rostoucímu počtu obchodů a státních úřadů, které podnikají kroky k zastavení prodeje hraček z PVC, přidali obchodníci z Belgie. FEDIS, belgický svaz reprezentující síť distributorů, oznámil belgické vládě, že se na základě principu předběžné opatrnosti rozhodl stáhnout z prodeje všechny hračky z měkčeného PVC, které jsou určeny pro děti ke kousání. Akce byla odpvědí na výslovnou žádost belgické vlády, aby tyto výrobky byly staženy z trhu.

Greenpeace vítá iniciativu belgických obchodníků, která svědčí o tom, že si stále více lidí uvědomuje rizika spojená s používáním měkčeného PVC pro dětské hračky. "Evropská komise by nyní měla učinit kroky k tomu, aby hračky z PVC byly staženy z obchodů ve všech zemích Evropské unie," říká Madeleine Cobbing z Greenpeace International. "Děti v Evropě si už nemohou dovolit čekat, my sami bychom je měli zbavit tohoto zcela zbytečného rizika, kterému je tak snadno možné se vyhnout."

"Doufáme, že i naše odpovědné orgány přijmou podobné kroky k vyloučení PVC hraček na našem trhu," vyjádřil svůj optimismus ing. Hrdinka. "Toxicita ftalátů, jejich prokázaná schopnost se z PVC uvolňovat a laboratorní důkazy, že děti kousající či cucající měkčené hračky z PVC mohou zcela zbytečně přijímat vysoké dávky těchto látek, to vše stačí k tomu, abychom na základě principu předběžné opatrnosti přestali hračky z PVC používat," dodal Hrdinka.

Václav Vašků
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Další informace:
Ing. Čestmír Hrdinka
tel.: 02/24 23 25 11
fax: 02/24 23 25 10

e-mail: Čestmír Hrdinka