Greenpeace požaduje zamezit vypouštění toxických látek ze Synthesie do řeky Labe

Praha, 10. září 1997 - Greenpeace se dnes obrátilo na Okresní úřad v Pardubicích, aby změnil rozhodnutí, které umožňuje chemičce Synthesia Pardubice beztrestně vypuštět její jedovaté odpadní vody bez jakéhokoliv čištění přímo do řeky Labe.

"Počátkem června jsme se obrátili na Českou inspekci životního prostředí, aby prošetřila, zda odpadní vody ze Synthesie neohrožují labský ekosystém," informoval koordinátor toxické kampaně Greenpeace ing Čestmír Hrdinka. "Inspekce ve své odpovědi uvedla, že takové negativní ovlivňování organismů nelze vyloučit."

Greenpeace již řadu měsíců upozorňuje, že Synthesia svými tekutými odpady doslova zabíjí řeku. Potvrdily to i výsledky rozborů vzorků, které aktivisté Greenpeace odebrali přímo pod výpustí a nechali analyzovat během své dubnové plavby po Labi s lodí Albatros.

Platné povolení vypouštět nečištěné odpadní vody do Labe vydal Synthesii Okresní úřad v Pardubicích. Proto se Greenpeace obrací na OÚ se žádostí o přezkoumání tohoto rozhodnutí. "Podle zákona na ochranu životního prostředí by měly být mezní hodnoty (limity) v předpisech stanoveny tak, aby nebyly ohrožovány živé organismy a ostatní složky životního prostředí," řekl ing. Hrdinka a dodal, že limity musejí být stanoveny s přihlédnutím ke kumulativnímu působení a spolupůsobení znečišťujících látek. Doposud byly tyto limity často doslova "šity na míru" příslušnému podniku. Jejich výše byla přitom většinou určována tak, aby se do příslušných hodnot znečišťovatel "vešel".

"Požadujeme, aby Okresní úřad své povolení pro vypouštění odpadních vod pro podnik Synthesia Pardubice změnil ve smyslu tzv. předběžné opatrnosti," uvedl Hrdinka. "To v praxi znamená, že bychom do řeky měli nechat téci pouze takové látky, u nichž jsme si jisti, že nepoškozují živé organismy a životní prostředí."

Václav Vašků
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Informace:
ing. Čestmír Hrdinka
tel.: 02/24 23 25 09
fax: 02/24 23 25 10

e-mail: Čestmír Hrdinka