100 dní do Vánoc - Greenpeace apeluje na rodiče, aby svým dětem nekupovali hračky z PVC

Lonýn/ New York/Praha, 17. září 1997 - Na tiskových konferencích konaných dnes v New Yorku, Londýně, Praze a dalších světových metropolích odhalila mezinárodní ekologická organizace Greenpeace nález závažných množství nebezpečných chemikálií v hračkách vyrobených z PVC. Zástupci Greenpeace dnes varovali rodiče a spotřebitele před potenciálním nebezpečím těchto chemikáli a apelovali na ně, aby se nákupu hraček vyrobených z PVC raději vyhýbali[1].

Právě v PVC se užívá mnohem více nebezpečných aditiv (plastifikátorů) než v jakékoliv jiné plastické hmotě, přičemž tato změkčovadla dodávají hračkám z PVC jejich žádoucí ohebnost a pružnost. Většina ze 63 PVC hraček testovaných nedávno Greenpeace obsahovala závažná množství nebezpečných změkčovadel. Tyto látky tvořily značnou část (nejčastěji 10 až 40 %) celkové hmotnosti testovaných hraček. O těchto chemikáliích zvaných ftaláty je známo, že se během užívaní z PVC uvolňují, a to zejména tehdy, je-li výrobek namáhán tlakem. K tomu pravidelně dochází, když malé děti svou oblíbenou hračku cucají nebo žvýkají.

"Změkčovadla obsažená v hračkách z PVC nejsou na tuto hmotu úplně vázána a zůstávají pohyblivou fází plastu - asi tak jako voda v houbě. Jestliže děti cucají nebo žvýkají své hračky vyrobené z PVC, mohou se tyto nebezpečné chemikálie z hraček snadno uvolňovat," říká Dr. David Santillo výzkumník pracující pro Greenpeace z Univerzity v Exeteru ve Velké Británii. "Jinými slovy, hračkářský průmysl úplně zbytečně vystavuje naše děti nebezpečným chemikáliím a to právě ve stádiu, kdy je jejich vývoj nejvíce ohrožen."

Podle nezávislých studií[2], se ftalát, který převládá v testovaných hračkách, prokázal jako značně jedovatý, když byl požíván zvířaty. Zaznamenané účinky zahrnují široké spektrum nepříznivých vlivů na zdraví od poškození jater a ledvin až po poruchy reprodukčního systému. Jedna z posledních studií[3] rovněž naznačuje, že plastifikátor nejčastěji nalézaný při testech Greenpeace vykazuje určitou schopnost napodobovat hormon estrogen. Hormonální soustava je přitom extrémně citlivým systémem chemických poslů, který řídí mnoho aspektů tělesného vývoje a metabolismu.

Testy prováděné v dubnu a červenci tohoto roku z nařízení vlád Dánska a Nizozemí přesvědčivě ukázaly, že hračky z měkčeného PVC mohou uvolňovat taková množství ftalátů, která v některých případech překračují limity ustavené vědeckým výborem pro potraviny při Evropské komisi[4]. Obě vlády poté učinily kroky, které mají zmírnit riziko dopadu těchto jedů na zdraví dětí[5]. Tyto obavy podnítily akce i v několika dalších zemích. Italská hračkářská firma Chicco dobrovolně stáhla tři typy kousacích kroužků z trhu v Dánsku, Švédsku, Španělsku, Itálii, Řecku a Argentině. Navíc někteří velcí obchodníci s hračkami (KF, Blokker, Prenatal Ravensburger a další) odstranili PVC hračky z regálů svých obchodních domů v Dánsku, Švédsku a Holandsku.

"Je to paradox," vysvětluje ing. Čestmír Hrdinka, koordinátor toxické kampaně Greenpeace ČR: "Pokud si budete chtít objednat ftaláty k laboratorním účelům, naleznete na jejich obalu všelijaká varování jako například že »vdechování, polykání a kontakt s pokožkou jsou škodlivé« nebo »možné riziko nevratných změn« či dokonce »může způsobovat rakovinu«. Hračky pro naše nejmenší, které těchto látek obsahují až 40 %, jsou však často označovány jako »netoxické«."

Organizace Greenpeace poprvé varovala hračkářský průmysl už v srpnu 1996, při setkání se zástupci obchodní asociace Mezinárodní rady hračkářského průmyslu. Po dvou setkáních však jakákoliv další jednání selhala a Greenpeace se proto rozhodlo veřejnost před potenciálními riziky hraček vyráběných z PVC varovat.

"Požívání těchto nebezpečných chemikálií představuje úplně zbytečné riziko, kterému se lze snadno vyhnout. Výrobci hraček a vlády byly dosud při vyšetřování všech rizik s touto věcí spojených velmi pomalé. Sami rodiče by však odnynějška měli dbát na to, aby si jejich děti mohly »hrát zdravě«, a to jednoduše tím, že se budou vyhýbat hračkám z PVC," říká Lisa Finaldi z Greenpeace.

Úplný životní cyklus PVC je ve skutečnosti velmi špinavý proces. Jeho výroba zahrnuje vysoce toxická aditiva a produkuje nebezpečné emise chlorovaných látek a odpadu. Ať už jsou výrobky z PVC spalovány při náhodných požárech nebo ve spalovnách, zůstávají významným zdrojem dioxinů - nejnebezpečnějších látek, jaké kdy lidskou činností vznikly. V roce 1993 vyhrálo Greenpeace svou při, když nejvyšší rakouský soud rozhodl, že označení "environmentální jed" (pro něž bylo Greenpeace žalováno) si PVC vskutku zaslouží.

Václav Vašků
tiskový mluvčí Greenpeace ČR

Informace:
ing. Čestmír Hrdinka
tel.: 02/24 23 25 09
fax: 02/24 23 25 10

e-mail: Čestmír Hrdinka

Další informace:
Greenpeace International
Lisa Finaldi
mobil: 00 1 908 586 42 51

Greenpeace Communication:
Luisa Colasimone
mobil: 00 31 6 53 66 29 70
video pro televizní společnosti je k dispozici u Mary Mc Nutt
tel: 00 31 20 52 49 543
fotografie v digitální podobě jsou k dispozici u Johna Novise
tel: 00 31 20 52 49 580

Další informace jsou k dispozici též na Internetu na adrese:
http://www.greenpeace.org/pvctoys


[1]Hračky vyrobené z PVC je někdy těžké identifikovat. Některé (zejména ty z dovozu) jsou označeny značkou »vinyl« nebo »V«, jindy je v plastu vytlačeno číslo »3«.

[2]* Aristech (1995) Aristech Chemical Corporation Material Safety Data sheet C1084E. Product code 1564: Diisononyl phthalate.
*European Chemicals Bureau (1996) IUCLID: International Uniform Chemical Information Database. Existing Chemicals - 1996. Edition 1.
* Kemi (1994) Phthalic acid esters used as plastic additives. Publ: Swedish National Chemicals Inspectorate; report 12/94, ISSN 0248 - 1185
* USEPA (1991) Subchronic (4-week) dietary oral toxicity study with di(isononyl) phthalate in B6C3F1 mice (final report) with cover sheet dated 05.29.91. Hazelton Laboratories, Washington. EPA/OTS Doc #86-910000793
* USEPA (1992) 13-week subchronic dietary oral toxicity study with di(isononyl) phthalate in mice, with cover letter dated 07.06.92 and attachments: supplement. American College of Veterinary Pathology. EPA / OTS Doc #89-920000303.

[3] Harris, C.A., Henttu, P., Parker M. G. & Sumpter J. P. (1997) The estrogenic activity of phthalate esters in vitro, Environmental Health Perspectives 105(8).

[4] Scientific Committe for Food of the European Commission

[5] Dne 18. dubna, 1997 doporučil Dánský úřad pro ochranu životního prostředí (EPA) "stažení tří kousacích kroužků z dánského trhu" poté, co bylo zjištěno, že tyto kousací kroužky z PVC "uvolňují takové množství ftalátů, které EPA považuje za nepřípustné pro děti". Dne 16. července 1997, po provedení testů kousacích kroužků, chrastítek a figurek prodávaných jako dětské hračky, vyzvalo nizozemské Ministerstvo zdravotnictví dovozce a distributory, aby neprodávali hračky pro děti z měkčeného PVC.