"Hraj si zdravě bez PVC!" vybízela zvířata při zahájení 5. Mezinárodního veletrhu her a hraček v PrazePraha, 12. března 1998 - Symbolickou zeď s nápisem ťNE HRAČKÁM Z PVC!Ť postavili dnes ráno aktivisté Greenpeace převlečení za hračky - zvířata před Průmyslovým palácem v Praze na Výstavišti. Cílem akce připravené k zahájení 5. Mezinárodního veletrhu hraček "Dětský sen" bylo upozornit, že v České republice jsou stále v prodeji hračky z měkčeného PVC, které mohou ohrozit zdraví nejmenších dětí.

"Musíme udělat vše pro to, abychom odstranili riziko, že poškodíme zdraví svých dětí," prohlásil při zahájení veletrhu hraček Dr. Čestmír Hrdinka, koordinátor toxické kampaně Greenpeace. "Hračky jsou přece určeny k tomu, aby děti konejšily a obšťastňovaly, ne aby je ohrožovaly a zraňovaly."

Mezinárodní ekologická organizace Greenpeace vede už několik měsíců rozsáhlou informační kampaň, během níž upozorňuje na nebezpečí jedovatých látek, které se z PVC hraček uvolňují, pokud je děti žvýkají nebo cucají. Rizikové látky, mezi něž patří zejména ftaláty, mohou poškozovat játra a ledviny, vyvolávat některé druhy rakoviny a narušovat hormonální systém.

V září 1997 Greenpeace prezentovalo výsledky studie[1], která ukázala, že v hračkách z měkčeného PVC může být přítomno až 40 % těchto rizikových ftalátů. Podobné výsledky ukázala i chemická analýza, kterou nechal ve spolupráci s Greenpeace provést deník Mladá fronta DNES[2]. Výsledky testování hraček zakoupených na českém trhu potvrdily, že se tyto toxické látky z hraček opravdu uvolňují.

Rovněž Vědecký výbor Evropské unie nedávno potvrdil, že tři ftaláty (DINP, DEHP a DNOP) používané jako změkčovadla do hraček z PVC opravdu zavdávají důvod k vážným obavám. Množství těchto ftalátů, které se z hraček uvolňuje, je totiž vyšší než tzv. "bezpečná" dávka, při které by ještě údajně nemělo dojít k poškození organismu. Ftaláty DINP a DEHP jsou nejčastěji používaná změkčovadla pro výrobu dětských hraček. Přitom právě ftalát DEHP byl v roce 1982 Mezinárodní agenturou pro výzkum rakoviny označen jako pravděpodobný karcinogen.

"Přestože jsou rizika zcela zřejmá, kompetentní orgány v České republice doposud neučinily žádná opatření, která by zabránila poškození zdraví našich dětí," vysvětlil motivy dnešní akce Greenpeace Dr. Hrdinka. "Proto se dnes obracíme na výrobce a prodejce a naléháme na ně, aby si uvědomili svou odpovědnost vůči dětem a raději stáhli hračky z měkčeného PVC úplně z trhu."

Řada evropských zemí už přijala konkrétní kroky k omezení rizika. Dánsko a Rakousko připravují opatření vedoucí k zákazu hraček z měkčeného PVC pro nejmenší děti. V Holandsku, Švédsku a Dánsku kompetentní orgány vyzvaly ke stažení těchto hraček z prodeje. V Německu bylo už více než 50 procent takových hraček staženo z regálů hračkářství. Zareagovali už i někteří známí výrobci. Firma Lego se například dobrovolně zavázala, že PVC úplně vyloučí ze všech svých výrobků a nyní je již 99 procent jejich hraček "PVC FREE".

Úplný životní cyklus PVC je ve skutečnosti velmi špinavý proces. Jeho výroba zahrnuje vysoce toxická aditiva a produkuje nebezpečné emise chlorovaných látek a odpadů. Ať už výrobky z PVC hoří při náhodných požárech nebo jsou spalovány ve spalovnách, zůstávají významným zdrojem dioxinů - nejnebezpečnějších látek, jaké kdy lidskou činností vznikly. V roce 1993 vyhrálo Greenpeace soudní při, když Nejvyšší rakouský soud rozhodl, že označení "environmentální jed" (pro něž bylo Greenpeace žalováno) si PVC vskutku zaslouží.

"Vystavovat děti riziku škodlivých látek je neodpovědné a hanebné. A to tím spíše, že se mu malé děti nemohou bránit. Připravme svým dětem bezpečnou budoucnost bez PVC," vyzval na závěr dnešní akce Greenpeace Dr. Hrdinka.

Václav Vašků
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


[1] Determination of the Composition and Quantity of Phthalate Ester Additives in PVC Childrenīs Toys, Greenpeace Research Laboratories, University of Exeter; září 1997

[2] Mladá fronta DNES; 10. prosince 1997


Další informace:

Dr. Čestmír Hrdinka
tel.: 02/24 23 25 09
fax: 02/24 23 25 10
mobil:0603/414 739, 0603/443 140

e-mail: chrdinka@diala.greenpeace.org