Greenpeace upozorňuje na vážná zdravotní rizika:
Kolem jaderného závodu v britském Sellafieldu létá jaderný odpad - holubiLondýn/Praha, 16. března 1998 - Greenpeace minulý týden zveřejnilo výsledky analýz vzorků, odebraných v poslední době v okolí britského závodu na přepracování vyhořelého jaderného paliva v Sellafieldu. Holubi žijící v této oblasti jsou natolik kontaminováni, že se z nich stal létající jaderný odpad. Greenpeace varuje, že podle výsledků analýz hrozí vážná zdravotní rizika zdejším obyvatelům a je ohroženo také životní prostředí.

Nové údaje Greenpeace jsou výsledkem analýzy holubího masa a peří, a rovněž i půdy obsahující holubí exkrementy. Analýzu provedla francouzská nezávislá laboratoř ACRO v Caen. Radioaktivní zamoření holubů přesahuje v některých případech bezpečnostní limity stanovené Evropskou komisí pro případ jaderné havárie. V peří holubů byly zjištěny tak vysoké hladiny nebezpečných izotopů americia a césia, že v britských laboratořích by toto peří muselo být podle závazných předpisů klasifikováno jako jaderný odpad.

Podle analýz 90 % kontaminace představuje césium 137, a to v hodnotách 403 000 bequerelů na kilogram. To se nachází zejména na holubím peří, takže představuje vážné zdravotní riziko pro každého, kdo s holuby přijde do styku. Kromě toho byl zjištěn též izotop cerium 144, který má poločas rozpadu přibližně jeden rok. To nasvědčuje, že kontaminace je mnohem novějšího data než prohlašují zástupci britského Ministerstva pro zemědělství a rybolov (MAFF) a společnosti Britská jaderná paliva (BNFL), jíž patří závod v Sellafieldu.

"Je jasné, že v Sellafieldu je takový nepořádek, že tihle holubi přicházejí do styku se smrtelně nebezpečným jaderným materiálem a pak ho přenášejí ven," tvrdí Shaun Burnie z Greenpeace. "To, že se tihle holubi stali radioaktivním odpadem je skutečně děsivé. Ještě závažnější je však skutečnost, že jejich maso, peří a výměšky představují bezprostřední hrozbu pro lidské zdraví a životní prostředí."

Již 14. února letošního roku naznačilo britské Ministerstvo pro zemědělství a rybolov, že holubi v Sellafieldu jsou kontaminováni radioaktivními látkami. Ministerstvo varovalo místní obyvatele, aby se zhruba v desetikilometrovém pásmu kolem závodu vyhýbali holubům a nekonzumovali jejich maso. Ministerstvo nicméně nezveřejnilo žádné údaje z analýzy vzorků kontaminovaných ptáků, ani z okolního prostředí.

Vzorky nasbírané Greenpeace dokazují, že výměšky holubů znečistily půdu mimo území sellafieldského závodu natolik, že hladina radioaktivity v ní přesáhla hladinu radioaktivity v půdě na atolu Rongelap v Tichomoří. Na Rongelapu šlo přitom o následky testování jaderných zbraní a vláda USA byla tehdy donucena nařídit odmoření ostrova.

"Jak může BNFL předstírat, že v sellafieldském závodě je všechno v pořádku, když jim jaderný odpad létá přes plot," táže se Shaun Burnie. "Lidé mají přece právo vědět, jak se na životním prostředí projeví přepracování plutonia a vypouštění radioaktivního odpadu ze Sellafieldu. Společnost BNFL nesmí tyto informace skrývat jen proto, že se zrovna snaží získat další povolení k vypouštění odpadů. A britské ministerstvo by nemělo informovat veřejnost tak liknavě."

Veřejné projednání o vypouštění jaderného odpadu ze sellafieldského podmořského potrubí i z komínů končí právě dnes. Radioaktivní zamoření ze závodu se přitom šíří mořskými ekosystémy Irského moře a dále mořskými proudy do Severního, Baltského, Norského, Barentsova a Grónského moře.

Greenpeace apeluje na britské Ministerstvo pro zemědělství a rybolov, aby okamžitě vyšetřilo, jakým způsobem jsou holubi kontaminováni, zda existují další cesty, kudy radioaktivita uniká do okolí a jakou hrozbu představují holubi pro zdraví veřejnosti a životní prostředí.

Václav Vašků
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Pro další informace prosím kontaktujte:
Greenpeace International
Shaun Burnie - tel.: 00 31 20 523 6257
Jon Walter - tel.: 00 31 20 524 9547

Greenpeace ČR:
tel.: 02/24 23 25 09
fax: 02/24 23 25 10
od 1. dubna 1998 nová tel. čísla:
tel.: 02/311 19 13
fax: 02/311 22 89

e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org