Projekt Fénix na obnovu Moravy po povodních přináší další plody:

Obec Karlovice vsadila na obnovitelné zdroje energie

Karlovice/Praha, 17. dubna 1998 - Obec Karlovice na Bruntálsku, která byla vloni zdevastována povodněmi, vsadila při své obnově na obnovitelné zdroje energie. Po "solární mateřské školce" vznikne v obci brzy další stavba využívající rovněž sluneční energii. Celkem 16 solárních kolektorů o celkové ploše 28 metrů čtverečních bude zdobit střechu zdejšího Domu klidného stáří. Pro moderní způsob vytápění se obec rozhodla díky iniciativě ekologické organizace Greenpeace.

Dům klidného stáří se svými osmi byty a zdravotní ordinací bude přímo ukázkovým projektem ekologického vytápění. Zatímco elegantní sluneční kolektory na střeše budovy budou seniorům ohřívat teplou vodu, vlastní topný systém mají pohánět dvě tepelná čerpadla vzduch-voda.

Již v únoru Greenpeace odhalilo první solární kolektory na zdejší mateřské školce, která se vloni stala jednou z prvních obětí ničivé povodně. Solární zařízení na nově zrekonstruovanou školku namontovala zdarma v rámci projektu Fénix firma Ekomont Děčín. Vlastní kolektory jsou humanitárním darem jejich výrobce - slovenské firmy Thermo-Solar Žiar. Díky iniciativě Greenpeace nyní školka ušetří ročně přibližně 4000 kWh elektrické energie, která by se jinak musela vyrobit převážně v uhelných elektrárnách.

"Překvapila nás výkonnost slunečních kolektorů na mateřské školce," vysvětluje starosta Karlovic Milan Glombíček pohnutky, které obec vedly k úvaze o dalších solárních instalacích. "V Domě klidného stáří budou bydlet především důchodci a ti penězi příliš neoplývají. Chtěli jsme jim trochu ušetřit náklady za otop. Teď jim bude přitápět sluníčko a tepelné čerpadlo."

"Přesně o tohle nám šlo, když jsme s projektem Fénix začínali," raduje se vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ing. Tomáš Nenička. "Greenpeace chtělo nastartovat pozitivní trend, který by při obnově Moravy po povodních zohlednil také myšlenky ochrany životního prostředí. V Karlovicích se potvrdila stará pravda, že příklady táhnou."

"O solární zařízení na naší mateřské školce se nyní zajímá spousta lidí," informuje starosta Glombíček. "Většina zájemců je místních, ale jsou mezi nimi i lidé zdaleka. Chodí si prohlížet plány, ale nejvíce je samozřejmě zajímá cena. Kdyby to stálo o něco méně nebo kdyby stát něco přidal, pořídilo by si takové zařízení určitě více občanů."

"Počáteční investice je u solárního zařízení skutečně o něco vyšší," vysvětluje problém ing. Nenička z Greenpeace. "Právě to je překážkou masového rozšíření alternativních zdrojů energie. Jsme přesvědčeni, že vláda musí převzít iniciativu a podpořit instalaci solárních systémů a dalších obnovitelných zdrojů, jako se tomu děje i v jiných evropských zemích."

Greenpeace již delší dobu upozorňuje, že stát namísto aby podporoval čisté zdroje, dotuje obrovskými částkami spalování uhlí a jiné neefektivní výroby energie. Jen v roce 1995 pohltila naše energetika založená na jádru a fosilních palivech přímé i nepřímé dotace ve výši přes 20 miliard korun.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Poznámky:


Další informace:
Milan Glombíček
(starosta obce Karlovice)
tel.: 0646/74 40 09

Greenpeace ČR
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
mobil:0603/414 739

e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org