Komu vadí zákaz obalů z PVC?Praha, 23. března 1998 - Vládní návrh novely zákona o odpadech chce nesmyslně zmírnit již přijatý zákaz obalů z PVC, který měl vstoupit v platnost v roce 2001. Zákaz obalů z PVC přitom vítají nejen ekologové, ale například i experti na odpadové hospodářství. Novela, která má být v těchto dnech předložena Poslanecké sněmovně parlamentu ČR, však posunuje zákaz obalů z PVC až na rok 2006.

"Jde o zcela zřejmý pokus vylámat zákonu zuby," komentuje změny v novele Dr. Čestmír Hrdinka, koordinátor kampaní Greenpeace. "Zákaz posunutý až na rok 2006 ztrácí smysl. Obaly z PVC by bylo potřeba zakázat ihned. Akceptovali jsme však termín k roku 2001, jako dobu potřebnou k tomu, aby se obalový průmysl mohl na změnu dostatečně připravit. Nejde ostatně o žádnou novinku. Zákaz obalů z PVC je zmíněn již v prvním návrhu zákona o obalech z roku 1993, který dodnes leží na ministerstvu životního prostředí," dodává Dr. Hrdinka.

Úplný životní cyklus PVC je ve skutečnosti velmi špinavý proces. Jeho výroba zahrnuje vysoce toxická aditiva a produkuje nebezpečné emise chlorovaných látek a odpadů. Při spalování obalů z PVC vznikají prudce jedovaté dioxiny. Ty se uvolňují do okolí, pokud je komunální odpad s obsahem PVC spalován v lokálních topenišťích nebo ve spalovnách. Spálením jednoho kilogramu PVC ve spalovnách vzniknou dokonce dva až tři kilogramy odpadů, s nimiž je nutno zacházet jako s nebezpečným odpadem.

Za vážný signál Greenpeace považuje i změny v postojích nového ministra životního prostředí Martina Bursíka. Ten ještě před několika dny zákaz PVC vítal jako progresivní krok. Dnes však zmírnění zákona veřejně obhajuje.

"V jednom paragrafu o odpadech jsme dokonce před Evropskou unií. V rámci novely žádáme, aby se od roku 2001 zcela ukončilo používání PVC jako obalů," zmínil se pochvalně ministr Bursík o zákazu v rozhovoru pro deník Právo ještě 4. března. Na své první tiskové konferenci dne 20. března však už změnu v zákazu PVC obhajoval s tím, že příliš ambiciózní zákon by se mohl stát naší překážkou na cestě do Evropské unie.

Je to opravdu Evropská unie, kdo si nepřeje, abychom měli kvalitní a přísné ekologické zákony, nebo spíše průmysl vyrábějící PVC?" táže se Dr. Hrdinka. "Rozhodně si nemyslíme, že by zákaz obalů z PVC nějak ohrožoval náš vstup do Evropské unie. A to tím spíše, že právě v EU se nyní od obalů z PVC rychle ustupuje.

Zákaz obalů z PVC přitom není v Evropě nijak ojedinělý. Švýcarsko přijalo zákaz používání lahví z PVC pro balení minerálních vod již v roce 1991. Na základě iniciativy rakouské ministryně pro životní prostředí Ruth Feldgrill - Zonkel došlo ve stejném roce k dohodě se supermarkety v Rakousku, že všechny obaly z PVC budou vyloučeny. Již několik stovek evropských měst a obcí vydalo své vlastní vyhlášky omezující používání PVC ve stavebnictví. Některé evropské firmy se dobrovolně zavázaly, že PVC úplně vyloučí nejen z obalů, ale i ze všech svých výrobků. Takovým pozitivním příkladem jsou například firmy Lego a Herlitz.

Právě o PVC se dnes v Evropské unii mluví stále častěji v souvislosti s rizikovými ftaláty, které se používají ke změkčování hraček pro nejmenší děti. Tato změkčovadla jsou podezřelá z toho, že mohou vyvolávat určité druhy rakovin, poškozovat játra a ledviny a narušovat hormonální systém. Stejné ftaláty se však používají i k měkčení obalů z PVC.

Václav Vašků
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:

Dr. Čestmír Hrdinka
tel.: 02/24 23 25 09
fax: 02/24 23 25 10

e-mail: chrdinka@diala.greenpeace.org

od 1. dubna 1998 nová tel. čísla:
tel.: 02/311 19 13
fax: 02/311 22 89