Brent Spar připravuje cestu pro trvalý zákaz potápění ropných plošin na dno moříLondýn/Amsterdam/Praha, 29. ledna 1998 - Greenpeace přivítalo dnešní oznámení, že Shell nepotopí ropnou plošinu Brent Spar do moře. Nadále však kritizuje společnost, že ztratila dva roky a utratila milióny liber, než přišla s konečným návrhem svého řešení.

"Shellu trvalo přes dva roky, než se rozhodl přijmout to, co evropská veřejnost vyjádřila už v roce 1995: ťNepotápějte svou plošinu do moře - buď ji využijte jinak, nebo ji zrecyklujteŤ. Shell by měl nyní rovněž přijmout princip, že potápění vysloužilých ropných plošin na dno moře je nejen špatné ve své podstatě, ale i v praxi zbytečné," prohlásil dnes vedoucí kampaně Greenpeace Chris Rose.

Greenpeace věří, že jsou nyní vytvořeny podmínky pro trvalý zákaz potápění vyřazených ropných plošin na dno moří. Dnes existuje téměř 600 ropných plošin, které mají být postupně vyřazeny v Evropské unii a zejména v norských vodách. Přitom mnoho z nich je vládami Velké Británie a Norska doposud považováno za kandidáty pro potopení do moře [1].

Tento týden Evropská komise (EC) znovu zdůraznila svůj názor, že vyřazené ropné plošiny by měly být přeneseny na pevnou zem, aby byly zrecyklovány nebo bezpečně uloženy. Kromě toho EC potvrdila skutečnost, že přijmula iniciativy Greenpeace k vytvoření integrované strategie odstraňování těžebních zařízení a k vyvinutí trvale udržitelné metody likvidace plošin na pevnině.

Greenpeace vedlo kampaň proti potopení plošiny Brent Spar a uspělo 20 června 1995, kdy definitivně zabránilo společnosti Shell tuto plošinu potopit. Krátce poté Komise Oslo-Paříž (OSPAR), která je odpovědná za prevenci před znečištěním moří v severovýchodním Atlantiku, oznámila moratorium na potápění a ukládání do moře právě takových zařízení jako jsou ropné plošiny [2].

Od té doby již celá řada studií potvrdila uskutečnitelnost "pozemních" variant rozebrání plošiny a podpořila názor Greenpeace, že potápět vysloužilé těžební plošiny do moře je nevhodné [3]. Dokonce i studie zadaná samotnou společností Shell prokázala, že potopení plošiny do moře by bylo nejméně ekologicky vhodné řešení [4].

"Také pobočka Greenpeace v České republice vítá rozhodnutí Shellu nepotopit Brant Spar do moře," prohlásil dnes vedoucí toxické kampaně Dr. Čestmír Hrdinka. "Ačkoliv nejsme přímořský stát, znečištění moří a oceánů se nás také dotýká už tím, že konzumujeme mořské produkty. Právě letošní rok byl vyhlášen rokem oceánů. Proto také jedna z hlavních aktivit pobočky Greenpeace v České republice bude letos zaměřena na kvalitu povrchových vod. Česká republika se svým znečišťováním Labe podílí značnou měrou na znečištění Severního moře," doplnil Dr. Hrdinka

"Tohle je začátek konce aféry Brent Spar," prohlásil poradce Greenpeace Remi Parmentier. "Neexistuje žádný důvěryhodný argument hovořící ve prospěch potápění ropných plošin do oceánu. Očekáváme, že všechny vlády přistoupí k trvalému zákazu na zasedání OSPAR v Lisabonu, které se uskuteční letos v létě."

Václav Vašků
tiskový mluvčí Greenpeace ČRPoznámky:
[1] Během jednání mezi OSPAR a vládami Velké Británie a Norska bylo navrženo, že všechna těžební zařízení a ropné plošiny větší než 75 metrů a těžší než 4000 tun budou i nadále považovány za kandidáty na potopení do moře. Mapa, kterou má Greenpeace k dispozici, ukazuje všech 22 betonových a 63 ocelových zařízení, které splňují tyto parametry.

[2] Už 9. června 1995 souhlasili ministři životního prostředí zemí obklopujících Severní moře, že "I když jsou plošiny zbaveny všech rizikových materiálů, přesto mohou, pokud jsou potopeny, znamenat nebezpečí pro mořské ekosystémy."

[3] Například studie britské vládní výzkumné rady pro přírodní prostředí (UK Government Natural Environmental Research Council) už v roce 1996 potvrdila, že se mohou vyskytnout kumulované dopady potápění, které se neobjeví ve studiích zkoumajících potápění jednotlivých plošin.

[4] "DNV Technical Report-Assessment of the Proposed Options for Disposal of Brent Spar-Shell E&p," Oct. 1997.

Další informace:

tel.: 02/24 23 25 09
fax: 02/24 23 25 10

e-mail: Václav Vašků

| Novinky | Tisk. zprávy |