Počítačové animace ukazují, že zvýšení hladiny moří o jeden metr by zaplavilo klíčové zemědělské a sídelní oblasti Ásie

Greenpeace v Bonnu upozornilo na dramatické tání ledovců

Anchorage (Aljaška)/Praha, 2. června 1998 - Severoamerické pevninské ledovce rychle tají v reakci na rychlé stoupání teploty v regionu a budou mít pravděpodobně velký vliv na zvýšení hladiny světových moří. V Bonnu, kde začíná jednání o mezinárodní klimatické konvenci, to dnes prohlásil americký specialista na ledovce Dr. Bruce Molnia, účastník arktické expedice Greenpeace.

Ledovce na severozápadě Severní Ameriky, v oblasti zahrnující Aljašku, Britskou Kolumbii a Yukon, by mohly svou tající ledovcovou vodou v příštím století přispět až 50 procenty ke zvyšování mořské hladiny, uvedl Dr. Molnia, který je členem Amerického geologického výzkumu (US Geological Survey). V posledních třech desetiletích se oblast západní Arktidy oteplovala rapidním tempem jednoho stupně Celsia za deset let, což je několikanásobek světového průměru.

"Tyto ledovce jsou zvláště důležité, protože jde o tzv. ťteplé ledovceŤ, jejichž teplota je blízká bodu tání. To znamená, že i malý nárůst teploty, jaký už dnes pozorujeme v této části Severní Ameriky, se může výrazně projevit ve zvýšení tempa jejich tání," zdůraznil Dr. Molnia.

Expedice Greenpeace vloni navštívila College fjord, Harrimanův fjord a Barry Arm v úžině Prince Williama. Dr. Molnia zjistil, že od jeho poslední návštěvy v roce 1996 zde značný počet ledovců výrazně ustoupil. Části College fjordu jsou dnes už nepřístupné kvůli množství ledu, který se z tajících ledovců uvolňuje.

V minulém roce Greenpeace zdokumentovalo také ústup aljašského Beringova ledovce. Ten od minulého století ustoupil o 10 až 12 km a ztratil 130 km2 své rozlohy. Tempo ústupu a ztenčování se v posledních dvou dekádách dramaticky zrychlilo. Začátkem 90. let ustupovaly některé části Beringova ledovce už o jeden kilometr za rok. V poslednich desetiletích se jeho některé části ztenčily až o 180 metrů, což představuje celou čtvrtinu jeho celkové tloušťky.

Pozorovaný ústup ledovců potvrzuje i nová studie Coloradské univerzity, podle níž se na zvyšování mořské hladiny od roku 1980 podílejí ze všech ledovců nejvíce právě ledovce severoamerické [1]. "Tání ledovců je výrazněší, než jsme si kdy mysleli.... Jsem přesvědčen, že v mechanismu klimatických změn, které pozorujeme, je zjistitelný vliv člověka," cituje spoluautora studie, profesora Marka Meiera tisková zpráva Coloradské univerzity [2].

Mezivládní panel o klimatických změnách (IPCC) předpovídá, že pokud se v atmosféře zdvojnásobí množství skleníkových plynů, pak se v příštím století zvýší hladina moří až o 86 cm a v dalších stoletích o 1,5 i více metrů [2]. Toto zvýšení by šlo z jedné třetiny na vrub tání ledovců a z více než poloviny by bylo způsobeno teplotní roztažností vody v oceánech.

Počítačové animace, které dnes zveřejnilo Greenpeace a které jsou založeny na údajích z US Geological Survey, ukazují, že zvýšení hladiny moří o pouhý jeden metr by zaplavilo klíčové zemědělské a sídelní oblasti Asie, včetně části delty Jang-tse v Číně, většiny delty Mekongu veVietnamu a Kambodži, a rozsáhlých oblastí v Bangladéši.

"Milióny lidí v Ásii, na ostrovech v Tichomoří a v mnoha dalších oblastech včetně Floridy a amerického pobřeží Mexického zálivu budou postiženy zvýšením hladiny moří, pokud průmyslové země nesplní své závazky z klimatické konference v Kjótu a nedohodnou se v blízké budoucnosti na mnohem výraznějším omezení emisí skleníkových plynů," prohlásila členka mezinárodního klimatického týmu Greenpeace Martina Krueger.

"Rovněž Česká republika má na klimatických změnách a globálním oteplování značný podíl," připomněl vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR Ing. Tomáš Nenička. "Co se týče emisí oxidu uhličitého na hlavu, patříme k nejhorším zemím na světě. Po celá léta až do současnosti dotovaly naše vlády spalování fosilních paliv extrémně vysokými částkami. Vládní politika i nadále počítá s dalším zvyšováním emisí skleníkových plynů a nikdo nespěchá s podpisem ani ratifikací Kjótského protokolu. Greenpeace již léta upozorňuje na nutnost mnohem výraznější podpory úspor a obnovitelných zdrojů energie," zdůraznil Nenička.

Tento týden budou v Bonnu pokračovat delegace z více než 150 zemí v jednáních o naplňování Klimatického protokolu z Kjóta 1997 a v přípravě na následující klimatický summit v Buenos Aires.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
mobil: 0603/414 739
e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org

Martina Krueger, Greenpeace International, tel.: 00 31-20-523 6203,
Kevin Jardine, Greenpeace Canada, tel.: 00 1-416- 597-8408,
Bruce Molnia, U.S. Geological Survey, tel.: 00 1-703-648-4120


Poznámky:
[1] Mark B. Dyurgerov and Mark F. Meier, 1997. "Year-to-year fluctuations of global mass balance of small glaciers and their contribution to sea-level changes", Arctic and Alpine Research 29(4):392-402.zpět do textu
[2] "World's Glaciers Continue to Shrink According to New CU-Boulder Study", University of Colorado news release, May 26, 1998.zpět do textu

| Novinky | Tisk. zprávy |