FOTO

Greenpeace zveřejňuje výsledky svých analýz:

Toxická skládka v Milovicích je časovaná bomba!

Praha, 19. června 1998 - Česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace upozorňuje na nebezpečí nepovolené skládky s vysoce toxickým odpadem v bývalém vojenském prostoru Milovice. Greenpeace vyzývá Okresní úřad v Nymburce a Ministerstvo životního prostředí k urychlenému zneškodnění skládky a následné dekontaminaci zamořené půdy.

Přibližně dva tisíce tun odpadu s obsahem PCB (polychlorované bifenyly), PCE (perchlorethylen), DDT a kyanidů je již více než pět let uloženo na volném prostranství bývalé spalovny firmy PROEKO, k.s., která se později přetransformovala na firmu ALISA, a.s. se stejným majitelem, a o rok později zkrachovala.

"Rozbory vzorků, které jsme odebrali v prostorách milovické skládky a jejím okolí potvrdily naše nejhorší očekávání," řekla dnes vedoucí toxické kampaně Greenpeace Dr. Zdeňka Bubeníková. "Vzorky odebrané z míst, kde leží ničím nezajištěné z větší části poškozené a proděravělé sudy s toxickými látkami, překračovaly limit pro polychlorované bifenyly (PCB) v zemině více než tisíckrát [1]. Právě tato skupina látek přitom způsobuje genetické poruchy, poškození jater, snižuje imunitu a má negativní vliv na reprodukční schopnosti organismu [2] [3]."

Polychlorované bifenyly (PCB) jsou toxické látky, které se již v extrémně nízkých koncentracích (1 mg/m3 vzduchu) vstřebávají i neporušenou pokožkou do krevního oběhu. V tukových tkáních lidí i zvířat pak dochází k postupné kumulaci jedů. Kromě celé řady nepříznivých vlivů na lidské zdraví byl u zvířat prokázán také vznik rakoviny. Proto byla výroba PCB v bývalé ČSSR v roce 1984 zastavena [2] [3].

DDT bylo ještě v 50. letech používáno jako širokospektrální insekticid. Také tato látka vyvolává u pokusných zvířat rakovinu. Kromě toho, že DDT působí jako typický nervový jed, blokuje životně důležité enzymy v organismu a vyvolává hormonální poruchy. Od roku 1976 je u nás DDT v zemědělství zakázáno [4].

"Dokonce i ve vzorcích půdy odebraných 2 metry od plotu pozemku jsme nalezli 38 miligramů PCB na kilogram vzorku, což téměř čtyřikrát překračuje limit [1]," upozornila Dr. Bubeníková a dodala, že je-li takto zasažena povrchová vrstva půdy, daleko vyšší kontaminace lze očekávat ve spodních vrstvách a v podzemních vodách.


Vzhledem k naléhavosti řešení této havarijní situace se Greenpeace obrátilo na kompetentní orgány, které mají v případě nesolventního viníka odpovědnost za likvidaci nebezpečného toxického odpadu. Greenpeace žádá Okresní úřad v Nymburce a Ministerstvo životního prostředí, aby:

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
Dr. Zdeňka Bubeníková
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: zdenka.bubenikova@diala.greenpeace.org


[1] Metodický pokyn odboru pro ekologické škody ministerstva životního prostředí České republiky - kritéria znečištění zemin a podzemní vody (zpět do textu)
[2] Polychlorované bifenyly, BIJO - Management a služby pro životní prostředí, Sborník referátů, Praha 1992 (zpět do textu)
[3] Polutanty v ekosystému II, Management a služby pro životní prostředí, Sborník referátů, Praha 1996 (zpět do textu)
[4] Cremlyn Richard: Pesticidy, SNTL, Praha 1985 (zpět do textu)

| Novinky | Tisk. zprávy |