Greenpeace oslovuje své potenciální příznivce

Praha, 29. června 1998 - Greenpeace se dnes stalo jednou z prvních nevládních organizací, které se rozhodly vyzkoušet u nás způsoby získávání finančních prostředků běžné doposud pouze v západních demokraciích. Metoda zvaná Direct dialog spočívá v tom, že dobrovolníci oslovují potenciální příznivce přímo na ulici, informují je o práci Greenpeace a nabízejí jim možnost podpořit činnost organizace drobnou finanční částkou prostřednictvím bankovního převodu. Tuto metodu na západ od našich hranic s úspěchem používají známé organizace jako Amnesty International, WWF nebo UNICEF.

"Greenpeace je jednou ze dvou nevládních organizací na světě, které mají vůbec nejpřísnější kritéria na způsob financování," vysvětlil důvody nových aktivit ředitel české pobočky Greenpeace Dr. Čestmír Hrdinka. "Abychom si zachovali svobodu slova a činu, nepřijímáme peníze od průmyslu, vlád ani od nadací, které jsou s průmyslem nebo s vládami nějak spojeny. Naše prostředky pocházejí výlučně od našich příznivců - lidí, kteří sdílejí ideály Greenpeace a chtějí se podílet na naší práci."

Právě tato přísná pravidla, které si Greenpeace dobrovolně stanovilo, však velmi znesnadňují pozici této organizace v České republice. Zatímco v západní Evropě a USA patří k dobrému tónu podporovat nejrůznější dobrovolné a charitativní organizace, v České republice byla tato činnost nadlouho přerušena komunistickým režimem. Lidé necítí potřebu podporovat dobrovolné organizace, protože mají pocit, že je už "někdo platí". Proto má neziskový sektor často značné potíže zabezpečit prostředky pro svou činnost.

"Proto jsme se rozhodli vyzkoušet zde metody, které se dnes běžně používají například v sousedním Rakousku, Francii či Velké Británii. Mnoho lidí u nás o práci Greenpeace již slyšelo, ale nikdo se je zatím nepokusil oslovit," zdůraznil Dr. Hrdinka a dodal, že je příjemně překvapen, jak pozitivně lidé na přímé oslovení reagují.

Během léta bude celkem 15 studentů v tričku Greenpeace oslovovat potenciální příznivce na vybraných místech v Praze a v Ústí nad Labem. Studenti jsou vybaveni speciálním průkazem s fotografií a sami nesmějí vybírat žádné peníze, pouze zájemce opatří oficiálním formulářem pro bankovní spojení. Tak je zabezpečeno, aby metoda nebyla zneužita. V pražské kanceláři Greenpeace bude zároveň v provozu telefonní linka 02/24 32 04 48, na níž bude možno získat další informace o práci Greenpeace a zodpovědět dotazy.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
mobil: 0603/414 739
e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org


| Novinky | Tisk. zprávy |