FOTO

Aktivisté Greenpeace "zašpuntovali" výpustní potrubí ze Synthesie

Pardubice, 1. července 1998 - Aktivisté Greenpeace dnes symbolicky ucpali dvě výpusti z pardubické Synthesie, které po celá léta chrlily toxickou odpadní vodu přímo do řeky Labe. Před rokem se totiž Synthesia zavázala, že právě k dnešnímu dni vypouštění nečištěných odpadních vod do řeky zastaví.

Tam, kde ještě včera večer tekly toxické splašky do řeky mohutným proudem, jsou dnes suché trubky. "Jestliže Synthesia bere své sliby opravdu vážně, nebude už tyto dvě výpusti nikdy potřebovat," prohlásil ředitel české pobočky Greenpeace Dr. Čestmír Hrdinka a dodal, že obrovské špunty, které dnes aktivisté zarazili do výpustních rour z retenční nádrže Lhotka, budou nyní sloužit jako jakási symbolická pojistka.

Navzdory skutečnosti, že Synthesia v roce 1995 vybudovala s obrovským nákladem více než 1,5 miliardy korun biologickou čistírnu odpadních vod, pouštěl podnik i nadále svůj nejtoxičtější odpad rovnou do řeky. Synthesia musela posléze investovat dalších téměř 55 miliónů korun, aby toxické odpadní vody mohly být odvedeny na biologickou čistírnu odpadních vod.

Greenpeace se dnes obrátilo otevřeným dopisem na generálního ředitele a. s. Synthesia Ing. Jaroslava Valouška s žádostí, aby podnik zveřejnil konkrétní čísla, o kolik se vlastně zlepší čistota vypouštěných vod. Greenpeace má totiž obavy, že biologická čistička není schopna nebezpečné toxické látky v dostatečné míře odbourat. "Proto jsme dnes odebrali vzorky odpadních vod pro analýzu a budeme zdejší situaci i nadále monitorovat," vysvětlila vedoucí toxické kampaně Greenpeace Dr. Zdeňka Bubeníková. "Chceme dohlédnout na to, aby se jedy, jejichž vypouštění dnes Synthesia oficiálně zastavila v jednom kanále, neobjevily posléze v kanále jiném."

"Vítáme skutečnost, že Synthesia dodržela svůj slib. Je to však jen první krok na cestě k čistému Labi. Dalšími kroky by mělo být zavádění čistých bezodpadových technologií," zdůraznil Dr. Hrdinka.

Kromě českých aktivistů se dnešní akce zúčastnili i dva členové Greenpeace z Hamburku. "Tato mezinárodní účast je symbolická, Labe je totiž mezinárodní řekou, která ústí do moře právě v Hamburku," připomněl Dr. Hrdinka a dodal, že přibližně milión Němců používá labskou vodu po úpravě jako vodu pitnou. S některými chemikáliemi, které putují stovky kilometrů po proudu, však mají Němci při úpravě vody značné problémy.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
mobil: 0603/414 739
e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org


Poznámka:
Greenpeace poprvé upozornilo na situaci v Synthesii v dubnu loňského roku, kdy se aktivisté české pobočky vydali na třítýdenní plavbu po Labi s lodí Albatros. Během plavby byly odebírány vzorky odpadních vod u největších znečišťovatelů a analyzovány na přítomnost toxických a škodlivých látek. Synthesia Pardubice byla vyhodnocena jako jednoznačně nejhorší podnik v celém povodí. Greenpeace nalezlo v jejích odpadních vodách extrémně vysoké hodnoty AOX, jedovatých chlorbenzenů, rtuti, chromu a celé spektrum dalších látek, které jsou zhoubné pro životní prostředí nebo mohou poškozovat lidské zdraví.

| Novinky | Tisk. zprávy |