Zlikviduje toxickou skládku v Milovicích Okresní úřad nebo přívalový déšť?

Nymburk, 30. července 1998 - Na nezajištěnou skládku toxického odpadu upozornila dnes protestní akcí před Okresním úřadem v Nymburce mezinárodní ekologická organizace Greenpeace. Aktivisté postavili před budovou Okresního úřadu pyramidu rezavých sudů označených lebkou, zkříženými hnáty a názvy jednotlivých toxických látek, které ze skládky unikají do životního prostředí. Smyslem akce bylo upozornit na nebezpečí přívalových dešťů, které by tyto jedy mohly roznést do okolí a ohrozit tak blízký zdroj pitné vody pro Prahu.

"Více než 2000 tun vysoce toxického odpadu, mezi nímž jsou tak nebezpečné látky jako polychlorované bifenyly (PCB), DDT a kyanidy, se již několik let válí v prorezivělých sudech na nezajištěné skládce v bývalém vojenském prostoru Milovice," upozornila vedoucí toxické kampaně Greenpeace Dr. Zdeňka Bubeníková a dodala, že přívalové deště podobné těm, které nedávno postihly východní Čechy, by pro Milovice byly opravdovou katastrofou. "Déšť by vyplavil vysoce nebezpečné a toxické látky do povrchových a spodních vod. To by mohlo vážně ohrozit i přibližně 10 km vzdálené vrty v Káraném, které jsou používány jako jeden ze zdrojů pitné vody pro hlavní město Prahu."

Jak zjistili experti Greenpeace, už dnes vytékají toxické látky ze sudů na podloží, kde se mísí mezi sebou a jsou splavovány i mírným deštěm do okolního prostředí. Analýza vzorků odebraných Greenpeace ukázala, že silně kontaminován je už nejen vlastní areál skládky, ale i blízké okolí.

Polychlorované bifenyly (PCB) jsou toxické látky, které se již v extrémně nízkých koncentracích (1 mg/m3 vzduchu) vstřebávají i neporušenou pokožkou do krevního oběhu. V tukových tkáních lidí i zvířat pak dochází k postupné kumulaci jedů. Tato skupina látek způsobuje genetické poruchy, poškození jater, snižuje imunitu a má negativní vliv na reprodukční schopnosti organismu. Také DDT je vysoce toxická látka, která vyvolává u pokusných zvířat rakovinu. Mimo to, že DDT působí jako typický nervový jed, blokuje životně důležité enzymy v organismu a vyvolává hormonální poruchy. Od roku 1976 je u nás DDT zakázáno. "Představa, že místní děti pořádaly na opuštěnou skládku výpravy a hrály si zde na průzkumníky, je opravdu hrozivá," zmínila Dr. Bubeníková.

Greenpeace se již v polovině června obrátilo na kompetentní orgány se žádostí o urychlenou asanaci skládky. Nyní ekologická organizace opět apeluje na Okresní úřad v Nymburce, aby okamžitě zabezpečil skládku proti dalšímu úniku toxických látek do životního prostředí a podnikl kroky ke konečné likvidaci toxického odpadu.


Další informace:
Václav Vašků
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
mobil: 0603/414 739
e-mail: zdenka.bubenikova@diala.greenpeace.org


Poznámka:

Toxický odpad je již více než pět let uložen na volném prostranství bývalé spalovny firmy PROEKO k.s., pouhé dva kilometry od obytných částí Milovic. Majitel spalovny sem navezl toxický odpad z celé republiky a krátce nato firma zkrachovala. V současné době je firma v likvidaci, ale zůstalo po ní 428 sudů s obsahem PCB (polychlorované bifenyly), PCE (perchlorethylen), DDT, kyanidů a hromada kontaminované zeminy nasycená PCB o objemu 1 000 m3.


| Novinky | Tisk. zprávy |