Hračky z PVC: Mattel oznámil ústup od nebezpečných ftalátů

Amsterdam/Praha, 25. září 1998 - Firma Mattel, největší světový výrobce hraček, oznámila tento týden svůj závazek, že bude od roku 1999 eliminovat nebezpečná změkčovadla - ftaláty (které se přidávají do hraček z PVC) v hračkách určených ke kousání pro děti do tří let. Toto oznámení následuje po celosvětové kampani, kterou začala mezinárodní ekologická organizace Greenpeace právě před rokem. Tehdy Greenpeace poprvé varovalo, že tyto nebezpečné látky se mohou z hraček uvolňovat, pokud děti hračky kousají nebo žvýkají. Proto organizace požaduje jejich celoevropský zákaz.

"Vítáme tuto iniciativu společnosti Mattel, ale varujeme, že politici Evropské unie by se neměli nechat tímto krokem zmást. Děti jsou i nadále vystavováni nebezpečí hraček z měkčeného PVC, a to nejen z hraček určených ke kousání. Ty i nadále zůstávají na pultech obchodů v mnoha zemích Evropské unie," řekla Madeleine Cobbingová z Greenpeace International. "Mattel učinil malý krok směrem k vyřešení problémů spojených s ohrožováním zdraví našich nejmenších hračkami z měkčeného PVC. Pokud se ale společnost chce s tímto problémem vyrovnat opravdu důsledně a odstranit příčinu problémů, měla by následovat linii, kterou přijali už i jiní výrobci hraček (jako například firma Lego) a přijmout politiku hraček bez PVC."

Greenpeace varuje, že dobrovolná opatření, která se týkají omezené kategorie výrobků jedné společnosti, k vyřešení problému nestačí. Pokud není přijat úplný zákaz, mnoho dalších společností bude i nadále pokračovat ve výrobě a prodeji hraček z měkčeného PVC.

Podle Greenpeace může být tento krok společnosti Mattel považován za odezvu na rostoucí počet národních omezení a zákazů v Evropě (Rakousko, Dánsko, Švédsko) a také za pokus snížit pravděpodobnost, že bude přijat celoevropský zákaz ftalátů v hračkách z měkčeného PVC poté, co selhala holandská studie uveřejněná již dříve tento týden.

Holandská studie totiž nedokázala stanovit standardní test měření uvolňování ftalátů z hraček, přičemž existovala naděje, že tato studie by mohla poskytnout základ pro celoevropskou regulaci hraček z měkčeného PVC.

Greenpeace znovu zopakovalo svůj požadavek zákazat hračky z měkčeného PVC a varovalo, že pokud se upustí pouze od používání ftalátů a ne od používání PVC jako takového, výrobci hraček by mohli nahradit ftaláty jinými aditivy, které by se nakonec mohly ukázat rovněž jako toxické, jak se to už stalo v USA v roce 1986 [1].

"Ačkoliv je v České republice množství nebezpečných ftalátů v hračkách pro děti do stáří jednoho roku regulováno, právě starší děti od jednoho roku do tří let koušou tyto PVC hračky velmi intenzívně," uvedla Dr. Zdeňka Bubeníková z Greenpeace ČR a dodala, že nebezpečné ftaláty se tak mohou uvolňovat do organismu našich nejmenších.

V odezvu na pozvání firmy Mattel k partnerství s ekologickými skupinami k řešení tohoto problému Madeleine Cobbingová prohlásila: "Organizace Greenpeace je připravena vstoupit do dialogu s jakoukoliv společností, která se zajímá o rozvoj dlouhodobého plánu na eliminaci nebezpečného PVC ze svých produktů."


Další informace:
Madeleine Cobbing, Greenpeace International (Holandsko)
tel.: 00 31 6 53 66 29 70

Lisa Finaldi, Greenpeace International (USA)
tel.: 00 1 919 828 52 02

Dr. Zdeňka Bubeníková (Greenpeace ČR)
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
mobil: 0603/414 739
e-mail: Zdenka.Bubenikova@diala.greenpeace.org


Poznámka:
[1] V roce 1986 se američtí výrobci zřekli používání ftalátu DEHP a nahradili jej ftalátem DINP, který se používá dodnes. Toto rozhodnutí bylo reakcí na obavy, které vzbuzují účinky DEHP na lidské zdraví. zpět do textu

| Novinky | Tisk. zprávy |