Vyplavená obec se obnovuje do třetího tisíciletí
V Domě klidného stáří v Karlovicích už topí sluníčko a tepelná čerpadla

Karlovice/Praha, 12. října 1998 - V Karlovicích na Bruntálsku je tento týden otevírán Dům klidného stáří se solárními kolektory a tepelnými čerpadly. Po "solární" mateřské školce je to v obci už druhá budova, která využívá sluneční energii namísto uhlí. Pro obnovitelné zdroje energie se obec rozhodla díky iniciativě ekologické organizace Greenpeace.

"Během tohoto víkendu se do Domu klidného stáří nastěhovali první tři senioři," informoval starosta Karlovic Milan Glombíček. "Nový solární dům se stane útočištěm i pro obyvatelku, která přišla o střechu nad hlavou při loňských povodních."

Celkem 15 solárních kolektorů o celkové ploše 30 čtverečních metrů bude nyní přitápět a ohřívat vodu pro 8 bytových jednotek a ordinaci lékaře. Systém ušetří ročně přibližně 72 000 kWh elektricé energie, která by musela být jinak vyrobena převážně v uhelných elektrárnách.

Přechod obce na obnovitelné zdroje energie je součástí projektu Fénix. Ten vzniknul na půdě české pobočky Greenpeace bezprostředně po katastrofálních povodních v roce 1997. Cílem projektu je pomoci obnovit postižené obce do stavu, který by lépe odpovídal trendům třetího tisíciletí. To se týká zejména úspor energie a přechodu na obnovitelné zdroje jako je například sluneční energie nebo teplo ze spalování biomasy.

Již v únoru Greenpeace odhalilo první solární kolektory na zdejší mateřské školce, která se vloni stala jednou z prvních obětí ničivé povodně. Solární zařízení na nově zrekonstruovanou školku namontovala zdarma v rámci projektu Fénix firma Ekomont Děčín. Vlastní kolektory byly humanitárním darem jejich výrobce - slovenské firmy Thermo-Solar Žiar.

"Překvapila nás výkonnost slunečních kolektorů na mateřské školce," vysvětlil starosta Glombíček pohnutky, které obec vedly k rozhodnutí budovat další solární instalace. "V Domě klidného stáří budou bydlet především důchodci a ti penězi příliš neoplývají. Chtěli jsme jim trochu ušetřit náklady za otop. Teď jim bude přitápět sluníčko a tepelné čerpadlo."

"Přesně o tohle nám šlo, když jsme s projektem Fénix začínali," prohlásil vedoucí klimatické kampaně Greenpeace Ing. Tomáš Nenička. "Greenpeace chtělo nastartovat pozitivní trend, který by při obnově Moravy po povodních zohlednil také myšlenky ochrany klimatu. V Karlovicích se ukazuje, jak přínosná je aktivní role obce v zavádění nových trendů a technologií."

"Věříme, že Karlovice budou v přechodu na obnovitelné zdroje energie pokračovat a stanou se tak vzorem obnovy pro všechny obce zpustošené přírodní katastrofou," prohlásil Nenička. "Po dohodě se starostou Glombíčkem jsme se rozhodli, že Greenpeace nechá nyní zpracovat speciální energetickou studii, která zhodnotí možnosti úspor a využití obnovitelných zdrojů energie pro celou obec."

Pomocí studie chce Greenpeace ukázat, že obec Karlovice může být méně závislá na importu fosilních paliv a elektřiny a více využívat místních obnovitelných zdrojů energie. "Naším cílem je, aby v každé obci bylo zařízení využívající místní obnovitelné zdroje, například solární kolektory. Stát by přitom měl ale obcím podat pomocnou ruku," zdůraznil Ing. Tomáš Nenička.


Další informace:

Milan Glombíček
(starosta obce Karlovice)
tel.: 0646/74 40 09

Greenpeace ČR
Ing. Tomáš Nenička

tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: tnenicka@diala.greenpeace.org


| Novinky | Tisk. zprávy |