Klimatické změny mohou dovést polární soby karibu k úplnému vyhynutí, varuje Greenpeace

Londýn/Praha, 20. října 1998 - Nejnovější výzkumy odhalily dramatický úbytek populace karibu Pearyho na kanadských ostrovech západní Arktidy. Výzkum naznačuje, že tyto ztráty mohou být způsobeny vlivem klimatických změn.

Kanadská vědecká pracovnice Dr. Ann Gunnová nahlásila dramatický 95ti procentní úbytek v populaci karibu Pearyho, přičemž toto vymírání může být počátkem rozsáhlé devastace arktické divoké přírody způsobené stoupajícími teplotami a vyššími srážkami. Karibu Pearyho je poddruhem soba karibu (sob polární), který žije ve vysokých zeměpisných šířkách v Arktidě, přičemž oblast jeho výskytu je omezena na několik málo arktických ostrovů.

Jak upozorňuje Dr. Gunnová z výzkumné stanice na Bathurstově ostrově v kanadské Arktidě, už příští zima hrozí, že si na populaci karibu Pearyho vybere krutou daň. "Víme, že sobů karibu ubývá," říká Dr. Gunnová. "Víme také, že všechny důkazy ukazují na souvislost tohoto problému se zimami. V roce 1990 tu počet sobů karibu stoupal i když nedosáhl počtu tří tisíc, avšak náš poslední odhad z minulého roku je pouhých 75 kusů." Výzkum Dr. Gunnové dochází k závěru, že celkově populace karibu Pearyho na ostrovech kanadské Arktidy klesla z 24 320 zvířat v roce 1961 na pouhých 1100 zvířat v roce 1997, což je větší úbytek než 95 procent.

Vědci už dlouho předpovídali, že změna klimatu způsobená emisemi skleníkových plynů, by mohla zvýšit srážky, zvláště v normálně suchých oblastech Arktidy. Studie naznačovaly, že v zimě by to vedlo k vyšší vrstvě sněhu.

Dr. Gunnová říká, že teploty v této oblasti v minulých třech až čtyřech desetiletích vykazují stále stoupající trend. "Teplota je vysoká, takže když padá sníh, je velmi hustý. A prudký vítr ho činí ještě neproniknutelnějším pro soby karibu, kteří musí vynakládat mnoho energie, když se snaží prohrabat se sněhem a nalézt něco k jídlu - prostě jim dojde energie a potom umřou."

"Nejlepším vysvětlením pro úbytek karibu Pearyho je vyhladovění - hlubší vrstva sněhu totiž zabraňuje zvířatům dostat se k nezbytným zdrojům potravy," říká Kevin Jardine, expert Greenpeace na dopady klimatických změn. "Vypadá to, že karibu Pearyho je prvním druhem divoké zvěře v Arktidě postiženým globální klimatickou změnou."

"Mezivládní panel pro klimatickou změnu, který sestává z více než 2,500 špičkových klimatologů z celého světa, varoval, že klimatické změny mohou způsobit úplné vyhynutí populace karibu Pearyho," zdůraznil Jardine. "Poslední statistiky o populaci karibu ukazují, že tato předpověď už je tragicky blízko k tomu, aby se vyplnila."

"Úbytek karibu Pearyho ukazuje na zranitelnost i jiných poddruhů karibu a možnost ohrožení všech arktických divokých zvířat klimatickou změnou," říká Dan Ritzman, vedoucí arktické kampaně Greenpeace. Národ Gwichinů v severozápadní Kanadě a na východní Aljašce je velmi závislý na stádech jiných druhů karibu (Porcupine), jejichž území se nalézá několik stovek mil jihovýchodně od území, které obývá karibu Pearyho. Změny, které zdecimovaly karibu Pearyho, mohou mít stejný účinek i na stáda karibu Porcupain, která v současnosti čítají asi 160 000 kusů.

Stáda karibu Porkupain jsou vedle klimatických změn ohrožena též plánovanou těžbou ropy a plynu, která se má rozšířit východně a severně od velkého naftařského komplexu Prudhoe Bay na aljašském North Slope. Spalování fosilních paliv - ropy, uhlí a plynu - je hlavním faktorem, který vede ke klimatickým změnám.

Greenpeace volá po zákazu rozšiřování těžby fosilních paliv na celém světě jako k prvnímu kroku k odvrácení klimatické změny. Organizace se zvláště zaměřila na zastavení expanze těžby ropy z mořského dna při pobřeží arktické Aljašky v Baufortově moři, jako je například projekt Northstar společnosti British Petrol.

"Máme velké starosti o budoucnost karibu Porkupain," říká Ritzman. "Tato zvířata nejenže stojí tváří v tvář bezprostřední hrozbě ze strany ropných společností, jako je například British Petrol, které chtějí těžit ropu zrovna uprostřed území kde karibu žije a kde se rozmnožuje, ale dlouhodobě je ohrožují i takové dopady klimatických změn, jako obtěžování hmyzem v létě a kruté počasí v zimě."


Další informace:

Ing. Tomáš Nenička
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: tnenicka@diala.greenpeace.org

Dr. Ann Gunn, Chair of the national Recovery Team for Peary and Arctic-island caribou
tel.: ++1-867-873-7763
Dr Stephen Atkinson, Assistant Director, Nunavut Headquarters, Department of Resources, Wildlife and Economic Development, Government of the Northwest Territories
tel.: ++1-867-979-5072
Dan Ritzman, Arctic Campaigner
tel.: ++1-202-462-1177
Steve Sawyer, Greenpeace Arctic Project Coordinator
tel.: ++31-653-504715
Kevin Jardine, Greenpeace Climate Impacts expert
tel.: ++1-416-597-8408
Kalee Kreider, US Climate Director (Washington)
tel.: ++1-202-462-1177

Další informace o sobech karibu naleznete též ve zprávě http://www.greenpeace.org/~climate/arctic/reports/carib2.html na internetových stránkách Greenpeace.


| Novinky | Tisk. zprávy |