Lední medvědi ohroženi dramatickým oteplováním v Arktidě

Amsterdam/Praha, 2. listopadu 1998 - Zatímco se vlády sjíždějí do Buenos Aires obnovit rozhovory o tom, jak bojovat s klimatickými změnami, Greenpeace varuje, že dopady tohoto globálního fenoménu se již projevují. Tání a ustupující zalednění v Arktidě postihuje domov ledních medvědů a v dlouhodobé perpektivě může pro tyto skvělé tvory znamenat smrtelný ortel.

Západní Arktida se otepluje nejméně dvakrát rychleji než zbytek Země, jak bylo již dříve předpověděno vědci studujícími projevy vzrůstající koncentrace skleníkových plynů v atmosféře.

Během poslední expedice Greenpeace, jejímž cílem bylo studovat populace divoké zvěře, vezl ledoborec Arctic Sunrise na palubě vědce a kampaňéry na "okraj zalednění" v Čukotském moři, jež je částí Severního ledového oceánu mezi severní Aljaškou a poloostrovem Čukotka.

Loď se musela plavit více než 150 mil severně od aljašského pobřeží, aby nalezla okraj zalednění, přičemž dříve se zalednění běžně vyskytovalo přímo u pobřeží nebo v jeho těsné blízkosti.

"Teplota se zdá opravdu vzrůstat, což myslím naznačuje, že se něco děje," řekl Lori Quakenbush, výzkumník z Univerzity Alaska Fairbanks, jenž se připojil k expedici Greenpeace. "Jsou dvě věci, které mohou mít vliv na lední medvědy: jednou z nich je počet tuleňů, kterými se medvědi živí, druhou pak přístup k těmto tuleňům. Led hraje ohromnou roli v obou těchto faktorech."

"Potravinový řetězec v Arktidě je krátký. Řasy, jež rostou pod povrchem ledu, jsou požírány zooplanktonem, který je zase potravou pro tresku. Treskami se živí tuleni, kteří jsou zas potravou pro lední medvědy. Jakákoliv změna životního prostředí může postihnout kterýkoliv článek tohoto potravního řetězce," zdůraznil Quakenbush.

Lední medvědi se živí téměř výlučně tuleni, které loví na okraji ledu nebo u ledových průduchů. Medvědi totiž neloví tuleně ve vodě, ale číhají na ně u otvorů v ledu, kam se tuleni přicházejí nadechnout. Ústup zalednění od pobřeží rovněž znamená, že v létě a na podzim čím dál více medvědů uvízne na pevnině, kde stále pravděpodobněji narazí na člověka, skládky odpadů, nebo, v případě Aljašky, na těžební ropný komplex North Slope. V případě těchto setkání jsou to obvykle medvědi, kdo prohrávají.

"Jestliže medvědi ztratí svá ledová loviště, která jsou jejich přirozeným domovem, nebudeme mít žádné lední medvědy," varoval Dr. Charles Jonkel z Great Bear Foundation z USA.

Vědci na palubě ledoborce Arctic Sunrise byli překvapeni, jak daleko na sever již zalednění ustoupilo. Nicméně jejich pozorování koresponduje s nálezy nedávné společné kanadsko-americké expedice, při níž se vědci na palubě kanadského ledoborce nechali uvěznit v ledovém poli severně od Aljašky po dobu více než jednoho roku. Tito vědci shledali, že led je nyní díky tání mnohem tenčí (1,5 metru namísto očekávaných 2-3 metrů), mnohem teplejší a méně slaný.

"Delegáti v Buenos Aires si musí uvědomit, že klimatické změny nejsou něčím vzdáleným, co teprve nastane někdy v budoucnosti, nýbrž že k nim dochází už nyní, nejdramatičtěji právě v Arktidě," prohlásil vedoucí polární expedice Greenpeace Steve Sawyer. Hlavní příčina klimatických změn je jasná a neoddiskutovatelná. Vzrůstající množství oxidu uhličitého v atmosféře díky spalování fosilních paliv je přijímáno jako hlavní příčina klimatických změn všemi vědci, kromě těch, kteří pracují pro průmysl fosilních paliv. Lední medvědi mohou být jednou z prvních obětí, ale my ostatní jsme brzy na řadě."


Další informace:

Charles Jonkel (Missoula, Montana), tel.: 00-1 (406) 728-9380
Lori Quakenbush (Fairbanks, Alaska), tel.: 00-1 (907) 474-7662
Steve Sawyer (Amsterdam), tel.: 00-31-6-53504715

Ing. Tomáš Nenička
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: tnenicka@diala.greenpeace.org

O klimatických změnách a zalednění v Arktidě: http://www.greenpeace.org/~climate/arctic/reports/seaice3.html
http://www.greenpeace.org/~climate/arctic/reports/bearfact.html


| Novinky | Tisk. zprávy |