Japonsko posílá novou velrybářskou loď do chráněné oblasti pro velryby u Antarktidy

Amsterdam/Praha, 6. listopadu 1998 - Japonská velrybářská flotila pěti lodí, doplněná o nově postavenou harpunovou loď, vyplula dnes ve 14. hodin odpoledne z Japonska na lov velryb do oblasti Antarctic whale sanctuary[1]. Yushin Maru je první nová velrybářská loď postavená Japonci za posledních 26 let a japonský tisk ji označil za "symbol znovuobnovení lovu velryb".

Očekává se, že velrybí maso z lovu, který japonská vláda označuje jako "vědecký výzkum", bude na volném trhu prodáno za více než 50 miliónů amerických dolarů, až se velrybářská flotila vrátí do Japonska na jaře 1999.

"Označovat takovýto komerční lov velryb za vědecký výzkum je skutečným políčkem opravdové vědě," prohlásil John Frizell z Greenpeace International.

Nově postavená velrybářská loď je moderním plavidlem s výkonnými motory, které je vybaveno nejmodernějším zařízením. Odhaduje se, že postavení této lodi stálo nejméně 14 miliónů amerických dolarů.

"Japonci loví velryby v chráněné oblasti Antarktidy, chtějíce tuto oblast otevřít pro úplný komerční lov velryb," upozornil Frizell. "Japonský průmysl investuje milióny dolarů do nového zařízení, které má pomoci velrybářům. Tohle je obchod, ne věda."

Poslední zasedání Mezinárodní velrybářské komise (IWC)[2] formálně vyjádřilo "vážné obavy předních členů mezinárodní vědecké obce týkající se pokračujícího vražedného výzkumného programu". IWC také poznamenala, že výsledky japonského arktického programu jsou nežádoucí pro plán na uchování velrybích populací.

"Údajný vědecký výzkum má za cíl nalézt nejefektivnější cestu, jak zdecimovat velryby v Antarktidě," varoval Frizell, "IWC však prohlásila celý oceán obklopující Antarktidu za Whale sanctuary, tedy chráněnou oblast pro velryby, kde je veškerý komerční lov velryb zakázán. Skutečným cílem tohoto japonského "výzkumu" je opatřit 2000 tun velrybího masa."

Japonsko bylo jediným člen IWC, který s vyhlášením chráněné oblasti pro velryby formálně nesouhlasil. Již dříve tento rok, když mezinárodní rozhodčí orgán rozhodl omezit kvóty na výlov kriticky ohroženého tuňáka (Southern bluefin tuna), oznámilo Japonsko svůj "vědecký rybolovný program" a ulovilo o 1400 tun těchto vzácných tuňáků více, než povolovala kvóta.

Japonská velrybářská flotila je vlastněna třemi velkými rybářskými společnostmi - Maruha, Kyoku a Nippon Suisan, z nichž každá drží 32procentní akciový podíl ve flotile. Právě o těchto společnostech se předpokládá, že financovaly výstavbu nové velrybářské lodi.


Poznámky:
[1] Chráněná oblast pro velryby v mořích kolem Antarktidy zpět do textu
[2] International Whaling Commission (IWC) zpět do textu


Další informace:
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
mobil: 0603/414 739
e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org

John Frizell, Greenpeace International, mobil 00-31 6 53 66 29 70


| Novinky | Tisk. zprávy |