Berounský hygienik se opírá o analýzu laboratoře, která nemá v ČR akreditaci

Praha, 18. listopadu 1998 - Přesto, že je v těchto dnech kolaudována nová výrobní hala v podniku Linde Frigera v Berouně, dodnes nebyla zhodnocena kontaminace po rozsáhlém požáru, který v květnu 1998 předchozí halu úplně zničil. Protože při květnovém požáru prokazatelně vznikaly vysoce toxické dioxiny, obrátila se dnes česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace na okresního hygienika, aby konečně vyhodnotil celkový rozsah kontaminace a jeho případný vliv na zdraví místních obyvatel.

Na naléhání Greenpeace dal okresní hygienik firmě Linde Frigera pokyn k měření koncentrace dioxinů v místě požáru a jeho okolí. Nejprve byly analýzy provedeny českou akreditovanou laboratoří AXYS VARILAB s.r.o. Poté, co se ukázalo, že kontaminace okolí nebezpečnými dioxiny je opravdu vážná, nechala si pojišťovna Allianz (u které je Linde Frigera pojištěná) udělat své vlastní rozbory, které vycházejí nejméně o řád nižší.

"Je s podivem, že okresní hygienik v Berouně se dnes opírá o německy psanou analýzu firmy GfA, která nemá na měření dioxinů v České republice akreditaci," prohlásila Dr. Zdeňka Bubeníková, vedoucí toxické kampaně Greenpeace. "Doufáme, že to není jen proto, že výsledky měření německé firmy jsou výrazně nižší."

Dioxiny jsou považovány za jedny z nejtoxičtějčích látek, které v životním prostředí přetrvávají i desítky let. Tyto látky negativně ovlivňují reprodukční schopnosti člověka, narušují hormonální a imunitní systém a mohou způsobit rakovinu. Dioxiny vznikají především lidskou činností, jako nechtěný vedlejší produkt nebo se uvolňují při spalování chlorovaných plastických hmot, především PVC.

Požár vznikl ve výrobní hale podniku Linde Frigera v Berouně dne 14. května 1998 a podařilo se jej úplně uhasit až po osmi dnech. Při požáru zasahovalo celkem 18 požárních jednotek (z toho čtyři profesionální) a dva pluky civilní ochrany. Řada hasičů musela být po zásahu kvůli dýchacím potížím hospitalizována a u mnohých z nich byly následně zjištěny zvýšené hodnoty jaterních testů.

Při požáru ve Frigeře hořelo i PVC a další plasty, z nichž se uvolňovaly jedovaté zplodiny, jako například fosgen a chlór. "Víme, že právě při spalování PVC vznikají dioxiny. A tohoto plastu bylo při požáru v hale nejméně 2,5 tuny," zdůraznila Dr. Bubeníková. "Husté saze přitom padaly v prvních hodinách požáru na okolní zahrádky, kde lidé právě sklízeli první jarní zeleninu. Jak moc byla tato oblast kontaminována, je stále nejasné."

Dne 27. května 1998 vydal okresní hygienik v Berouně závazný pokyn, aby kontaminace půdy po požáru byla řádně vyhodnocena a aby byl vypracován návrh případných asanačních opatření. K tomu však dodnes nedošlo.


Další informace:
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
mobil: 0603/414 739
e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org


| Novinky | Tisk. zprávy |