Greenpeace se obává, že ilegální skládka toxických odpadů v Milovicích může kontaminovat podzemní vody

Praha, 26. listopadu 1998 - Česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace se dnes obrátila na inspekci životního prostředí, aby prošetřila ilegální skládku toxických odpadů v bývalém vojenském prostoru Milovice -Mladá, ve středních Čechách. Greenpeace se obává, že nezajištěná skládka by mohla kontaminovat zdroje pitné vody v okolí a vážně tak ohrozit životní prostředí i zdraví obyvatel.

"Pokud budou toxickými látkami zasaženy podzemní vody, pak jsou ohroženi zejména obyvatelé blízkých Milovic. Město totiž čerpá svou pitnou vodu ze zdrojů, které se nalézají necelé dva kilometry od skládky!" varovala vedoucí toxické kampaně Greenpeace, Dr. Bubeníková a dodala, že stejně tak by ale mohla být ohrožena i Praha. Hlavní město je totiž částečně zásobováno pitnou vodou z artézských vrtů v Káraném, které jsou od skládky vzdáleny přibližně 10 kilometrů.

Greenpeace upozornilo na ilegální skládku vysoce toxického odpadu již letos v červnu. Na volném prostranství pod širým nebem se v nijak nezabezpečeném areálu skládky již pět let povaluje přes 400 sudů obsahujících více než 2000 tun vysoce toxických látek typu PCB (polychlorované bifenyly), PCE (perchlorethylen), DDT a kyanidů. Ničím nezajištěné sudy jsou již většinou proděravělé, takže obsah nekontrolovatelně vytéká na podloží, kde se jedy mísí a déšt je následně splavuje do okolí.

Polychlorované bifenyly (PCB) jsou vysoce toxické látky, které způsobují genetické poruchy, poškození jater, snižují imunitu a mají negativní vliv na reprodukční schopnosti organismu. DDT zase působí jako typický nervový jed, blokuje v organismu životně důležité enzymy a vyvolává hormonální poruchy.

V červnu aktivisté Greenpeace odebrali v prostorách milovické skládky vzorky, které byly analyzovány nezávislou akreditovanou laboratoří Ecochem. "Výsledky rozborů jen potvrdily naše obavy," sdělila Dr. Bubeníková. "Koncentrace polychlorovaných bifenylů (PCB) ve vzorcích zeminy odebraných v areálu nezajištěné skládky překračovaly povolený limit více než tisíckrát."

Také zemina mimo pozemek skládky již vykazuje vysokou kontaminaci (38 miligramů PCB na kilogram vzorku, což téměř čtyřikrát překračuje povolený limit). Je-li takto zasažena povrchová vrstva půdy, je velmi pravděpodobné, že budou zasaženy i spodní vrstvy a podzemní vody.

Greenpeace již pět měsíců apeluje na kompetentní orgány, jako Okresní úřad v Nymburce a Ministerstvo životního prostředí, aby zajistily likvidaci odpadu a následnou dekontaminaci zamořené půdy. Za pět měsíců úřady nebyly schopny udělat ani ten nejzákladnější krok - zabezpečit skládku proti dalšímu úniku a přesunout toxický odpad z prorezivělých sudů do nových, ze kterých by již jedy nemohly vytékat.

"Chceme vědět, zda již nedošlo k ohrožení zdrojů pitné vody pro Prahu. Proto jsme se dnes obrátili na oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí v Hradci Králové a v Praze s podnětem k prošetření," informovala vedoucí toxické kampaně Greenpeace Dr. Zdeňka Bubeníková. "Hrozí zde nebezpečí z prodlení. Budeme-li ještě dále čekat, může se stát, že všechny jedy budou nakonec splaveny do okolí. Následná dekontaminace půdy a podzemních vod by pak byla finančně nesrovnatelně náročnější než okamžitá likvidace skládky."


Další informace:

Dr. Zdeňka Bubeníková
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: zdenka.bubenikova@diala.greenpeace.org


| Novinky | Tisk. zprávy |