Greenpeace pomáhá šetřit energii v mateřské školce ohrožené těžbou uhlí
ťNechceme už žádné nové Libkovice!Ť

Trojanovice/Praha, 2. prosince 1998 - Obec Trojanovice v okrese Nový Jičín dnes zahájí program úspor energie, který chce přispět k ochraně klimatu naší planety před globálním oteplováním. Program má být symbolickým gestem obce na protest proti záměru společnosti OKD zahájit zde těžbu uhlí. První budovou v Trojanovicích, kde budou provedena opatření na snížení spotřeby energie, se stane zdejší mateřská školka pod Javorníkem. Podle energetického auditu, který pro obec nechala zpracovat česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace, lze ve školce ušetřit nejméně 35 % energie.

"Nechceme, aby se z Trojanovic staly druhé Libkovice," prohlásil dnes ing. Tomáš Nenička, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace. "Proto jsme připraveni obec morálně podpořit a ukázat pozitivní alternativy ke spalování uhlí a dalších fosilních paliv, jež způsobují nebezpečné klimatické změny."

Obec Trojanovice ležící v těsné blízkosti Frenštátu pod Radhoštěm je ohrožená těžbou uhlí, kterou těžební společnost OKD, a.s. plánuje zahájit v Chráněné krajinné oblasti Beskydy. Občané Trojanovic s těžbou nesouhlasí, proto se obec stala členem Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu.

Greenpeace letos zahájilo kampaň proti těžbě uhlí v Beskydech jako součást svých aktivit na ochranu klimatu před globálním oteplováním. Spalování uhlí totiž uvolňuje oxid uhličitý (CO2), jehož koncentrace v atmosféře nebezpečně roste. Vloni publikovaná zpráva Greenpeace uvádí, že ze všech v současné době ekonomicky vytěžitelných zásob uhlí, ropy a zemního plynu můžeme bez rizika vytěžit a spálit pouze zhruba jednu čtvrtinu. Vypuštění více CO2 do atmosféry by mohlo ohřát planetu natolik, že by se ekosystémy těmto klimatickým změnám nebyly schopny přizpůsobit. Za této situace považuje Greenpeace jakékoliv otevírání nových ložisek fosilních paliv za nebezpečný hazard a plýtvání penězi.

Energetický audit navrhuje provést v trojanovické školce celou řadu úsporných opatření, od utěsnění oken, přes zateplení fasády, až po výměnu starého kotle na koks za moderní kotel na biomasu. Investiční náročnost celého balíku opatření je 380 tisíc korun, avšak vložené prostředky by se při současných cenách energie měly vrátit za necelých 6 let. Možné úspory činí nejméně 26 tisíc kilowatthodin tepla za rok, což je 35 % současné spotřeby.

Včera večer zástupci Greenpeace představili v Trojanovicích energetický audit zastupitelstvu obce, dnes už jsou ve školce prováděna první úsporná opatření. Aktivisté Hnutí Duha zde v rámci svého vlastního projektu propagace úspor energie instalují do oken a dveří nová těsnění.

"Máme-li se vyhnout klimatickým změnám a devastaci Trojanovic těžbou uhlí, musíme podporovat úspory a obnovitelné zdroje, ne otevírání nových dolů!" zdůraznil ing. Nenička. "To je právě to, co dnes děláme v Trojanovicích."


Další informace:

Greenpeace ČR
Ing. Tomáš Nenička

tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: tnenicka@diala.greenpeace.org


| Novinky | Tisk. zprávy |