Greenpeace žádá, aby si letní olympijské hry roku 2000 uchovaly svůj "zelený" statut

Praha, 25. ledna 1999 - Česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace se dnes otevřeným dopisem obrátila na předsedu vlády Nového Jižního Walesu Boba Carra v souvisloslosti se znepokojením nad záměrem Olympijského koordinačního výboru (OCA) použít při budování sportovního areálu letních olympijských her v australském Sydney chemické látky poškozující ozonovou vrstvu Země.

Olympijský koordinační výbor plánuje porušit již dříve odsouhlasená ekologická pravidla (Environmental Guidlines) pro letní OH 2000 instalací nevhodného klimatizačního systému v olympijském Super Dome. Systém by užíval jako chladící plyn látku HCFC-123. Tato chemikálie nejenže poškozuje ozonovou vrstvu Země, ale přispívá též ke globálnímu oteplování.

Česká pobočka Greenpeace se připojila k mezinárodnímu apelu a naléhá, aby si příští olympijské hry udržely svůj "zelený" statut. Greenpeace se od počátku podílí na přípravě ekologických standardů pro letní olympijské hry roku 2000. OH 2000 by se měly stát vzorným příkladem používání technologií a postupů přátelských vůči životnímu prostředí a ukázat tak cestu do 3. tisíciletí.

Příloha:
kopie dopisu předsedovi vlády Nového Jižního Walesu


Další informace:
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
mobil: 0603/414 739
e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org


| Novinky | Tisk. zprávy |