Greenpeace je znepokojeno vyjednávací pozicí České republiky před nadcházející konferencí o biologické bezpečnosti v kolumbijské Cartageně

Bude Česká republika podporovat smrtící geny?

Praha, 4. února 1999 - Greenpeace dnes vyzvalo ministra životního prostředí Miloše Kužvarta, aby zajistil, že na nadcházejícím jednání mezinárodní konference o biologické bezpečnosti v kolumbijské Cartageně nebude česká delegace hájit zisky nadnárodních biotechnologických koncernů, ale suverénní práva České republiky chránit své občany a životní prostředí.

"Pokud vláda příští týden podpoří vyjednávací pozici České republiky v té podobě, která se nám dostala do rukou, může to mít katastrofální důsledky pro ochranu biodiverzity a zdraví na celém světě," prohlásil Dr. Čestmír Hrdinka z české pobočky Greenpeace.

Česká republika ve své pozici deklaruje, že bude podporovat spíše volný obchod než zájmy ochrany životního prostředí. Ve stanovisku navíc není ani zmínka o tom, že by ČR hodlala podpořit tzv. princip předběžné opatrnosti, který by měl být hlavním principem Protokolu o biologické bezpečnosti. V současné době neexistuje úplná vědecká jistota či konsensus ve vědecké komunitě ohledně rizik spojených s geneticky modifikovanými organismy a proto je nutné v této oblasti používat preventivních přístupů a opatření.

"V Cartageně se bude rozhodovat o budoucnosti masového rozšíření geneticky manipulovaných organismů do životního prostředí," varoval Hrdinka a dodal, že nadnárodní biotechnologické koncerny, jako například americká firma Monsanto, se v nejbližší době chystají rozšířit technologii tzv. "smrtících" genů, které mají posílit jejich monopol na světovém trhu s osivy.

Gen zvaný Terminátor například způsobuje, že rostliny "vraždí" svá vlastní semena. Zemědělské plodiny, jako například obilí či kukuřice, se pak nemohou rozmnožovat a zůstávají sterilní. Nelze pak využít tradičních metod, kdy se část úrody ponechává na osivo pro příští léta.

"V rozvojových zemích třetího světa se až 80 procent sadby bere z předchozí úrody nebo se získává výměnou s ostatními zemědělci," upozornil Hrdinka. "Protokol o biologické bezpečnosti musí zakotvit suverénní právo kterékoliv země odmítnout dovoz geneticky modifikovaných organismů na své území, jinak se zemědělci na celém světě stanou závislí na několika nadnárodních firmách, které jim pak budou prodávat geneticky pozměněná semena a diktovat si přitom vlastní ceny."

Jak vážná je situace dokazuje skutečnost, že filiálka agrochemického koncernu Monsanto, Delta & Pine Land si zažádala o patent na "terminátorský" gen již v 78 zemích světa

Zástupci české pobočky Greenpeace se dnes proto obrátili na ministra životního prostředí Miloše Kužvarta, v jehož kompetenci geneticky modifikované organismy spočívají, se žádostí, aby Česká republika přistoupila k mezinárodním jednáním zodpovědně.

"Každá země musí mít právo říci NE dovozu geneticky pozměněných organismů, pokud se domnívá, že by mohly ohrozit zdraví či životní prostředí nebo mít nepříznivé sociální či ekonomické důsledky," zdůraznil Hrdinka.


Další informace:
Dr. Čestmír Hrdinka
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
mobil: 0603/414 739
e-mail: chrdinka@diala.greenpeace.org


| Novinky | Tisk. zprávy |