Greenpeace kritizuje MZe za nezájem o nebezpečí spojená s pěstováním geneticky modifikovaných plodin

Praha, 11. února 1999 - Česká pobočka Greenpeace dnes kritizovala Ministerstvo zemědělství (MZe) za přístup k mezinárodním jednáním o geneticky modifikovaných organismech. Ministerstvo totiž náhle odvolalo vyslání svého delegáta na důležitou mezinárodní konferenci, kde se dotváří pravidla o používání geneticky pozměněných plodin (viz. Protokol o biologické bezpečnosti), ačkoliv složení delegace na svém pondělním zasedání schválila česká vláda. Greenpeace vyzvalo ministra zemědělství, aby urychleně zjednal nápravu a delegáta na jednání vyslal. Neurčitá vyjednávací pozice České republiky a současné složení české delegace vysílané na mezinárodní konferenci totiž zavdávají vážné důvody k obavám.

V příštích dvou týdnech budou v kolumbijské Cartageně probíhat intenzivní jednání o konečném znění textu tzv. "Protokolu o biologické bezpečnosti", který bude upravovat mezinárodní obchod, zacházení a používání geneticky modifikovaných organizmů.

"Největší část geneticky modifikovaných organizmů představují právě zemědělské plodiny," připomněl Dr. Čestmír Hrdinka z Greenpeace. "Šokuje nás proto přístup MZe, které dělá, jako by se jej nebezpečí spojená s geneticky modifikovanými plodinami vůbec netýkala. Jak jinak si vysvětlit odvolání zástupce Mze z české delegace? Je rovněž nepochopitelné, jak je možné, že vládou oficiálně schválené složení delegace, tedy konkrétních osob, které jsou pověřeny hájit zájmy ČR, MZe neakceptuje." dodal Hrdinka.

Velmi vágní a nic neříkající vyjednávací pozice české delegace, na kterou Greenpeace poukázalo již dříve, dostává další trhliny, jestliže bude chybět zástupce důležitého resortu. Oficiální českou delegaci by pak zastupovali pouze tři lidé: ing. Mnislav Zelený, český velvyslanec v Kolumbii, ing. Milena Roudná ze zahraničního odboru MŽP a prof. Jaroslav Drobník z Biotechnologického ústavu UK.

"Nepředpokládáme, že by náš pan velvyslanec v Kolumbii byl odborníkem na složitou problematiku geneticky modifikovaných organismů," prohlásil Dr. Hrdinka a dodal, že jediným expertem v české delegaci bude prof. Drobník. Ten je však veřejnosti znám prosazováním geneticky modifikovaných organismů a obhajobou genových technologií. "Máme obavy, že jeho cesta do Kolumbie (která není hrazena ze státních prostředků) je sponzorována subjekty prosazujícími vlastní zájmy a agendu v oblasti geneticky modifikovaných organizmů," uvedl Hrdinka.


Další informace:
Dr. Čestmír Hrdinka
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
mobil: 0603/414 739
e-mail: chrdinka@diala.greenpeace.org


| Novinky | Tisk. zprávy |