Greenpeace žaluje americkou vládu kvůli geneticky modifikovaným plodinám

Washington D.C./Praha, 18. února 1999 - Greenpeace společně s Mezinárodní federací organického zemědělství (IFOAM) s 650 členskými organizacemi reprezentujícími organické (ekologické) farmáře, zpracovatele a distributory ve více než 100 zemích celého světa a 22 amerických farmářů dnes společně zažalovali Federální agenturu pro ochranu životního prostředí USA (EPA), aby ji přinutili stáhnout všechna povolení pro geneticky modifikované plodiny obsahující gen z bakterie zvané Bacillus Thuringiensis (Bt). Vkládání Bt genu činí rostliny jedovaté vůči hmyzu. Bt plodiny dnes zahrnují přibližně jednu třetinu všech osevních ploch geneticky modifikovaných rostlin zasázených v roce 1998.

Žalující strany obviňují EPA, že porušila zákony a svá vlastní pravidla, když schválila geneticky modifikované Bt-plodiny, jako například kukuřici, bavlnu či brambory, a požadují, aby soud nařídil agentuře zrušit registraci všech geneticky modifikovaných Bt plodin a pozastavit schvalovací proces u nových registrací.

"Geneticky vyráběné plodiny ohrožují zemědělce, spotřebitele i životní prostředí," prohlásila Kalee Kreiderová z Greenpeace USA, "Důkazy naprosto potvrzují naše obavy. Ohrožení farmářů a životního prostředí vyžaduje okamžitou akci."

Podle Greenpeace rozšíření Bt-plodin nevyhnutelně způsobí, že se hmyz nakonec stane vůči Bt toxinu odolný. Přírodní Bt toxin je přitom užíván k ochraně rostlin a je obecně považován za jeden z nejdůležitějších přírodě neškodných biologických insekticidů. Vytvořením rezistence u hmyzu by geneticky modifikované plodiny mohly způsobit, že se tyto přírodní insekticidy stanou během několika let neúčinné.

Producenti Bt-plodin, agrochemické koncerny Monsanto, Novartis, Asgrow, DeKalb a Pioneer již připustily, že se taková rezistence zřejmě vyskytne. Po intenzivní vědecké diskusi na toto téma, vypracovaly nedávno první nezávazný plán, jak s problematickou Bt-kukuřicí nakládat. Americká EPA stanovila, že takový plán bude podmínkou při počátečním povolování geneticky modifikovaných organismů (GMO), které má vypršet v roce 2002.

"Každý v oboru vzdělaný vědec souhlasí s tím, že takovýto plán vytvoření rezistence hmyzu na insekticid rozhodně nezabrání, ale nanejvýš jen oddálí," zdůraznila Kreiderová. "Průmysl chce získat právě jen tolik času, aby se mu vložené investice vrátily dříve než se škody projeví. Tohle je typická průmyslová strategie: nechat za sebou spálenou zem a náklady přenechat někomu jinému. U geneticky modifikovaných pesticidů, které jsou vlastně živými organismy, je však ten rozdíl, že škody pravděpodobně nepominou nikdy, ale budou se v přírodě stále opakovat."

"Registrací Bt-plodin bez posouzení jejich bezpečnosti EPA křiklavě porušila federální zákony USA i své vlastní předpisy. To, že EPA ani nadále není schopna zvládnout tuto netestovanou technologii, nás nutí obrátit se s žádostí o ochranu k soudu," prohlásil Joe Mendelson, vedoucí právník Centra pro bezpečnost potravin a hlavní žalobce tohoto případu.

"Organičtí farmáři užívají Bacillus Thuringiensis odpovědně již téměř 40 let," upozornil Jim Gerritsen, ekologický pěstitel brambor ze státu Maine. "Avšak transgenní Bt-plodiny způsobí rezistenci hmyzu na tento insekticid v průběhu několika málo let. Nechci, aby moje schopnost zásobovat spotřebitele kvalitními organickými produkty byla ohrožena kvůli krátkodobému profitu biotechnologického průmyslu. Budoucnost organického zemědělství je nyní ohrožena povolením Bt-plodin." Gerritsen je jedním z 22 farmářů, kteří se připojili k žalobě.

K dnešní žalobě se také připojil jeden výrobce ekologických potravin ze státu Wisconsin, který nedávno zjistil, že jeho organické kukuřičné lupínky jsou kontaminovány geneticky modifikovanou kukuřicí, kvůli čemuž musel být výrobek stažen a firmu to přišlo na více než 100.000 USD. Ke kontaminaci pravděpodobně došlo genetickým znečištěním organicky pěstované kukuřice ze sousedních polí, kde byla zaseta geneticky modifikovaná Bt-kukuřice. "Naši zákazníci žádají organické potraviny, protože chtějí jíst geneticky nemanipulované jídlo," prohlásil Charles Walker, ekologický výrobce potravin z firmy Terra Prima. "Myslíme si, že na to mají právo Geneticky manipulované plodiny v životním prostředí však snižují naši schopnost dodávat jim čisté potraviny."

Greenpeace International varovalo, že problém s rezistencí Bt-rostlin hrozí genetickým znečistěním životního prostředí, ke kterému by mohlo dojít vzájemným křížením příbuzných divoce rostoucích druhů s geneticky modifikovanými odrůdami. "Spojené státy dnes exportují přes 4 milióny tun tradiční kukuřice smíchané s geneticky modifikovanou odrůdou také do Mexika, které je zemí, kde má právě kukuřice svůj původ," upozornil koordinátor genetické kampaně Greenpeace Benedikt Haerlin. "Tohle přímo ohrožuje biodiverzitu, která je naším společným světovým bohatstvím. Biodiverzitu je však naléhavě nutné uchovat právě kvůli budoucímu křížení." Spojené státy společně s nadnárodními společnostmi zabývajícími se genetickými manipulacemi se staly nejkřiklavějším oponentem jednání o biologické bezpečnosti, které právě nyní probíhá v kolumbijské Cartageně.


Další informace:
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org


| Novinky | Tisk. zprávy |