Greenpeace podává trestní oznámení na neznámého pachatele za poškození životního prostředí

Praha, 19. února 1999 - Česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace dnes podala okresnímu státnímu zastupitelství v Nymburce trestní oznámení na neznámého pachatele v souvislosti s ilegální skládkou vysoce nebezpečného toxického odpadu v bývalém vojenském prostoru Milovice - Mladá.

"Milovická skládka je typickým případem zločinu proti přírodě a životnímu prostředí," prohlásila vedoucí toxické kampaně Greenpeace Dr. Zdeňka Bubeníková. "Na nijak nezajištěném podloží je tu nedbale uloženo téměř 2000 tun vysoce nebezpečného toxického odpadu, který sem byl navezen za velmi podezřelých okolností. Extrémně nebezpečné látky typu PCB (polychlorované bifenyly), PCE (perchloretylen), DDT a prudce jedovaté kyanidy jsou tu uloženy v prorezavělých sudech a když zaprší, jsou splachovány do okolního prostředí."

Greenpeace upozorňuje na ilegální skládku již řadu měsíců. Skládka v současné době představuje vážné ohrožení životního prostředí a zdraví obyvatel. Půda v okolí skládky je již silně zamořená a hrozí nebezpečí kontaminace povrchových a spodních vod. Jeden z hlavních zdrojů pitné vody pro Prahu (vrty v Káraném) je odtud přitom vzdálen necelých 10 kilometrů.

"Jsme přesvědčeni, že v Milovicích byl spáchán úmyslný trestný čin ohrožení životního prostředí," uvedla Dr. Zdeňka Bubeníková. "Máme již podezření na konkrétní osoby. Na rozdíl od orgánů činných v trestním řízení však jako ekologická organizace nemůžeme prošetřit, nakolik tyto osoby naplnily subjektivní stránku trestného činu, tj. zda v konkrétních případech existoval přímý nebo eventuální úmysl, vědomá či nevědomá nedbalost. Proto nechceme podezřelé osoby jmenovat a jsme nuceni posouzení ponechat orgánům činným v trestním řízení."

Skládka v Milovicích vznikla před šesti lety. Tehdy zde firma PROEKO k.s. chtěla zahájit provoz mobilní spalovny toxických odpadů. Spalovna však nikdy nebyla funkční. Firma své aktivity posléze omezila na ilegální navážení vysoce toxického odpadu od různých původců. Po čtyřech letech se firma přetransformovala na Alisa a.s. a v současné době je v konkursním řízení.

"Probíhající konkurs firmy Alisa je pro úřady záminkou k nepodnikání žádných kroků. Neustále se jedná, ale poškození životního prostředí se dále zhoršuje. Za to, v jakém stavu se skládka a okolní příroda nachází, musí někdo konečně přijmout zodpovědnost," zdůraznila Bubeníková. "Kompetentní orgány musí vyslat jednoznačný signál, že za takovéto ťpodnikáníŤ bude už napříště vždy následovat přísný trest."


Další informace:
Dr. Zdeňka Bubeníková
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: zdenka.bubenikova@diala.greenpeace.org


| Novinky | Tisk. zprávy |