Mezinárodní veletrh chladicí techniky Frigotherm: Staré ledničky poškozují ozonovou vrstvu Země, nové mohou zase způsobovat globální oteplování

Greenpeace doporučuje technologii Greenfreeze

Praha, 9. března 1999 - Při dnešním zahájení veletrhu chladicí techniky Frigotherm v Praze upozornila ekologická organizace Greenpeace, že tento obor nepřestává být zdrojem poškozování životního prostředí. Zatímco staré chladničky mohou být hrozbou pro ozonovou vrstvu Země, část nově prodávaných výrobků je potenciálním spoluviníkem globálního oteplování. Proto dnes Greenpeace zprovoznilo zvláštní internetovou stránku se seznamem chladniček používajících moderní technologii Greenfreeze (1).

„Plyny obsažené v chladničkách Greenfreeze nepoškozují ozonovou vrstvu ani nepřispívají ke globálnímu oteplování a klimatickým změnám,“ prohlásil v den zahájení veletrhu ing. Tomáš Nenička, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR. „Technologie Greenfreeze byla v roce 1997 oceněna zvláštní cenou Programu OSN pro ochranu životního prostředí (UNEP) (2). Chtěli jsme českým spotřebitelům připomenout, že chladničky Greenfreeze jsou již dostupné také na našem trhu a pomoci jim orientovat se v tom, co opravdu je a co není ekologické.“

Od roku 1992 Greenpeace upozorňuje, že část nově prodávaných chladniček obsahuje chladivo R134a, propagované chemickým průmyslem jako „ekologická alternativa“ k ozon ničícím freonům. Tento plyn však přispívá ke globálnímu oteplování (3). Naproti tomu Greenfreeze používá v chladícím okruhu i v izolaci přírodní uhlovodíky, např. izobutan nebo cyklopentan. Technologii Greenfreeze převzala už celá řada světových výrobců. V Německu tvoří chladničky Greenfreeze již téměř 100 % trhu. K přechodu na Greenfreeze se podařilo přimět už i některé velké výrobce v Číně a na expandujících trzích zemí třetího světa (4).

Greenpeace představilo chladničky Greenfreeze v České republice již v roce 1994. Přesto jsou u nás stále nabízeny i chladničky obsahující škodlivý plyn R134a. Pro lepší orientaci českých spotřebičů vyhotovilo nyní Greenpeace aktuální seznam chladniček s technologií Greenfreeze, které jsou v současné době k dostání na českém trhu. Seznam, který se rozrostl z 40 typů chladniček v roce 1995 na více než 170 typů, je nyní uživatelům k dispozici na internetových stránkách Greenpeace: www.greenpeace.cz

„Výběr správného typu chladničky je věc, kterou pro záchranu planety může udělat každý,“ připomněl ing. Nenička. „Užitné vlastnosti i cena různých typů chladniček jsou si často velice podobné. Je na každém z nás, abychom se rozhodli pro alternativu, jež co nejméně poškozuje životní prostředí.“

Mnohem horší je to v České republice se starými, již vysloužilými chladničkami. Ačkoliv bývalá ČSFR přistoupila k tzv. Montralskému protokolu o ochraně ozonové vrstvy již v roce 1990, dodnes se vláda nepostarala o likvidaci starých chladniček obsahujících plyny, jež ničí ozonovou vrstvu Země (5).

„Vloni na podzim byl nad jižní polokoulí vůbec největší úbytek ozonu v celé lidské historii,“ varoval ing. Nenička. „Velikost ozonové díry dosáhla 25 milionů kilometrů čtverečních, což je dvaapůlkrát více než rozloha Evropy. Ozonová díra se navíc udržela rekordních 100 dní.“

Vláda ČR sice již v roce 1996 schválila moderní projekt svozu a bezplatné likvidace vysloužilých chladniček, který měl zachycovat nebezpečné freony s účinností 99,9 %. Přestože bylo proinvestováno již téměř 62 milionů korun, projekt byl za podivných okolností zastaven.

Greenpeace proto žádá Ministerstvo životního prostředí (MŽP) o co nejrychlejší řešení problému, který by umožnil všem občanům zbavit se staré chladničky způsobem, jenž zamezí úniku nebezpečných freonů do atmosféry.

„Likvidace vysloužilých ledniček je problém, s nímž si ani sebelépe informovaný občan sám neporadí. Tento problém je třeba řešit systémově,“ prohlásil na adresu MŽP ing. Nenička. „Odkládání účinné likvidace freonů ze statisíců dosluhujících chladniček je další nechtěný dárek příštím generacím.“


Další informace:
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: tnenicka@diala.greenpeace.org


Greenpeace prohlašuje, že není nijak spojeno s výrobci chladniček Greenfreeze a z prodeje těchto výrobků nemá žádné výhody.

| Novinky | Tisk. zprávy |