Budoucnost patří solární energii a obnovitelným zdrojům, tvrdí Greenpeace ve svém novém filmu

Praha, 31. března 1999 - Česká pobočka Greenpeace dnes v pražském kině MAT představila krátký dokumentární film "Rozetnout začarovaný kruh". Desetiminutový snímek známého dokumentaristy Marka Dušáka pojednává o extrémních výkyvech počasí, způsobených klimatickými změnami. Na příkladu malé obce Karlovice postižené v létě 1997 ničivými záplavami Dušák ukazuje, že přírodní pohromu je možno pochopit i jako výzvu k pozitivní změně. Dokument předvádí konkrétní možnosti, jak se vymanit z naší závislosti na spalování fosilních paliv, jež je příčinou globálního oteplování.

V létě roku 1997 postihly Českou republiku snad nejhorší povodně v celé její historii. Existuje vážné podezření, že tato přírodní katastrofa byla prvním signálem globálního oteplování a nastupujících klimatických změn. Bezprostředně po povodních vzniká na půdě české pobočky Greenpeace projekt obnovy nazvaný Fénix. Jeho cílem je přetnout začarovaný kruh naší závislosti na fosilních palivech a přejít na obnovitelné zdroje energie. Stejně jako v bájném mýtu o ptáku, který povstával ze svého popela, obnovují se i obce zpustošené povodněmi do nového "solárního" věku.

"Naším cílem bylo inspirovat poničené obce k obnově, která by zohlednila moderní technologie, jako například solární vytápění a další obnovitelné zdroje," uvedl při představování filmu ing. Tomáš Nenička, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace. "Chtěli jsme zabránit opakování starých chyb, kterými byly například masivní instalace přímotopů."

Projekt Fénix byl oficiálně zahájen dne 24. července 1997 a přinesl již celou řadu konkrétních výsledků. Solární instalace a obnovitelné zdroje se díky projektu Greenpeace objevily kromě Karlovic též ve Starém městě u Uherského hradiště, v Široké Nivě, v Otrokovicích a Bohumíně.

Greenpeace též nechalo zpracovat energetické studie možnosti úspor a využití obnovitelných zdrojů v konkrétních vytipovaných obcích zdevastovaných povodněmi. Výsledky byly zdarma poskytnuty zastupitelstvům obcí i jednotlivým občanům.

"Film Rozetnout začarovaný kruh ukazuje, že tragédie způsobené počasím nám mohou pomoci pochopit, co můžeme v budoucnosti očekávat od klimatických změn," zdůraznil Nenička. Úkol, před kterým nyní lidstvo stojí, je v zásadě prostý: vymanit se z naší závislosti na fosilních palivech, která až podezřele připomíná návyk narkomana na drogu."

Greenpeace se v posledních letech stále více zaměřuje na ochranu klimatu, kterou experti této organizace analyzovali jako vůbec největší ekologický problém dneška. Proto Greenpeace podniká expedice často na ta nejodlehlejší místa naší planety, kde aktivisté spolu s renomovanými vědci mapují dopady klimatických změn. Záběry rozpadajících se ledovců v Arktidě a Antarktidě pořízené expedicemi Greenpeace již mnohokrát obletěly svět a pomáhají přesvědčit politiky i veřejnost, že nastal čas k akci.

Greenpeace se však nespokojuje jen s varováním, ale přichází i s vlastními návrhy pozitivních alternativ. Organizace se například podílela na celosvětovém rozšíření technologie Greenfreeze (chladniček, které využívají plyn nepoškozující ozonovou vrstvu ani klima). Jedním z uskutečněných projektů je i automobil SMILE (poloviční spotřeba oproti podobnému modelu Renault Twingo), který Greenpeace nazývá "První pomoc pro klima". V poslední době se Greenpeace celosvětově zaměřuje na podporu větrné a solární fotovoltaické technologie.

"Jedním z českých příspěvků takovýchto pozitivních alternativ je právě projekt Fénix," uvedl Nenička. "Greenpeace jím chtělo nastartovat trend, který by při obnově povodněmi postižené Moravy zohlednil také potřebu ochrany klimatu."


Další informace:
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org


| Novinky | Tisk. zprávy |