Je třeba neprodleně obnovit sběr a výkup starých ledniček! požaduje Greenpeace

Praha, 14. dubna 1999 - Hradbou vysloužilých ledniček postavených před sochu sv. Václava dnes aktivisté Greenpeace v Praze na Václavském náměstí upozornili na stále nevyřešený problém freonů ze starých chladicích zařízení. "Freony z českých chladniček zvětšují ozonovou díru" stálo na transparentu, který rozvinuli členové Greenpeace.

"Každý den se v České republice vyřadí z provozu přibližně 1000 ledniček, které obsahují freony poškozující ozonovou vrstvu Země," varoval ing. Tomáš Nenička, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace ČR. "Nebudou-li tyto ledničky zlikvidovány odborným způsobem, uniknou freony do atmosféry a způsobí další destrukci ozonové vrstvy. Vědci přitom odhadují, že každé procento snížení obsahu ozonu v ozonové vrstvě vyvolá zvýšení intenzity tzv. UV-B záření o 2 procenta a zvýšení výskytu lidské rakoviny kůže o 3 až 6 procent."

Protože výkup a sběr starých ledniček byl v ČR v loňském roce zastaven, dá se očekávat, že každý rok ve stratosféře skončí nejméně 100 tun tzv. tvrdých freonů z českých chladicích zařízení. Hrozí přitom, že ČR nedodrží své závazky vyplývající z mezinárodních smluv.

Greenpeace nyní požaduje, aby stát prostřednictvím Ministerstva životního prostředí co nejrychleji obnovil systém sběru vysloužilých chladniček a zajistil konečnou likvidaci všech freonů v nich obsažených. Svůj požadavek dnes Greenpeace tlumočilo ministru životního prostředí Miloši Kužvartovi, který "freonový problém" zdědil po svých předchůdcích - ministrech Bendovi, Skalickém a Bursíkovi.

Výroba freonů je u nás zakázána v návaznosti na tzv. Montrealský protokol Zákonem o ochraně ozonové vrstvy Země č. 86/1995 Sb. Právě Ministerstvo životního prostředí (MŽP) je odpovědné za regulaci látek poškozujících ozonovou vrstvu Země.

"Freony jsou neviditelné plyny bez barvy a zápachu, jedinou připomínkou jejich existence je stále se zvětšující ozonová díra nad našimi hlavami," prohlásil Tomáš Nenička a dodal, že právě to je důvod, proč se Greenpeace rozhodlo "zviditelnit" tento problém v centru české metropole na Václavském náměstí.

Problém vysloužilých chladniček se u nás začal řešit již v roce 1994, kdy Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo veřejnou soutěž na realizaci postupného stažení látek poškozujících ozon a výrobků, které je obsahují. V roce 1996 se začal stavět závod na likvidaci starých chladniček v Kácově u Vlašimi, který měl bezpečně zachytit až 99 procent všech freonů obsažených v chladničkách. Do stavby stát investoval prostřednictvím Státního fondu životního prostředí (SFŽP) přes 44 milionů korun.

Od 1. ledna 1997 do 31. března 1998 probíhal celostátní sběr starých ledniček s podporou SFŽP. Tato podpora umožňovala mj. stimulovat občany stokorunou za každý odevzdaný kus. V minulém roce však SFŽP další sběr chladniček odmítl podporovat. Ještě předtím odmítl uvolnit i půjčku na výstavbu likvidačního závodu z důvodu nedostatečných záruk.

Státní fond životního prostředí přitom od roku 1995 zpoplatňuje používání freonů částkou 200 korun za kilogram. K 31. srpnu 1998 bylo na účtu fondu už 143,7 milionu korun. Výstavba závodu v Kácově měla stát 120 milionů korun.

"Naše veřejnost má prozatím jedinou jistotu: přibližně třista padesát tisíc starých ledniček skončí každý rok na skládkách nebo v Kovošrotu a není síla, která by freonům v nich obsažených zabránila, aby dříve či později neskončily v atmosféře," zdůraznil Nenička. "V těchto počtech navíc nejsou zahrnuta chladicí zařízení z obchodů a restaurací ani mrazicí pulty."

Mezi zářím a listopadem 1998 byl na jižní polokouli naměřen vůbec největší úbytek ozonu v celé dosavadní historii. Velikost ozonové díry dosáhla 25 milionů čtverečních kilometrů, což je dva a půl krát více než rozloha Evropy. Tato nebezpečná anomálie se zde navíc udržela po rekordních 100 dní.

"Kromě akutního ohrožení ozonové vrstvy Země je tu ale ještě jedno obrovské nebezpečí," upozornil Nenička. "Je jím ztráta důvěry veřejnosti v jakákoliv ekologická opatření. Obáváme se, že občané budou nyní freonový problém "řešit" cestou nejmenšího odporu, prostě tak, že vyvezou starou ledničku na skládku nebo ji vyhodí někam do škarpy. To je ale to nejhorší, co mohou s ledničkou udělat," zdůraznil Nenička.

Staré ledničky totiž v žádném případě nesmějí (!) být likvidovány v Kovošrotu ani na skládkách odpadu. Tam totiž hrozí nebezpečí, že nebezpečné freony uniknou do ovzduší. Navíc sběrny ani firmy provozující skládky nemají od MŽP povolení k likvidaci. Tomu, kdo by přijal chladničku k likvidaci bez povolení MŽP, hrozí podle zákona až milionová pokuta.

Chladící okruhy a izolační hmota vyřazovaných chladniček obsahují tvrdé freony R 11 a R 12. V izolaci jsou přitom obsaženy minimálně dvě třetiny freonů a jejich odčerpání - na rozdíl od freonů z chladícího okruhu - není možné jinak, než ve speciálním závodě.

"Greenpeace hodlá i do budoucna plnit svoji úlohu hlídacího psa. Nechceme žádné polovičaté řešení, při kterém by sice staré chladničky zmizely veřejnosti z očí, ale k úniku freonů z jejich izolací by se stejně nezabránilo," uzavřel Nenička.


Další informace:
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: tnenicka@diala.greenpeace.org


| Novinky | Tisk. zprávy |