Jaderná energetika je mrtvý dinosaurus, přesto se nás jaderná lobby a ministr Grégr snaží přesvědčit, abychom ji krmili dalšími miliardami korun

Nekrmit NUCLEOSAURA GRÉGRA! doporučuje Greenpeace

Koloděje, 27. dubna 1999 - Kovovou, pět metrů vysokou sochu prehistorického ještěra s výmluvným názvem "Nucleosaurus Grégrus" postavili dnes před vládním zámečkem v Kolodějích aktivisté mezinárodní ekologické organizace Greenpeace. Vyhynulý druh měl symbolizovat zastaralost energetické politiky, kterou na dnešním zasedání vlády v Kolodějích předložil ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr.

"Ministr Grégr přichází s naprosto nepřijatelnou energetickou politikou, která vedle Temelína počítá ještě s výstavbou dalších jaderných elektráren, s obnovením těžby uranu, prolomením ekologických limitů těžby uhlí v severních Čechách a s otevřením nového černouhelného dolu Frenštát v Chráněné krajinné oblasti Beskydy," varoval před zasedáním vlády ing. Tomáš Nenička, vedoucí klimatické kampaně Greenpeace.

Smyslem dnešní akce Greenpeace bylo oslovit ministry české vlády před projednáváním energetické politiky a blížícím se rozhodováním o dalších osudech jaderné elektrárny Temelín. Čelisti obludy naplněné bankovkami zdůrazňovaly miliardy, které by ještě spolykala dostavba Temelína, těžba uranu a dlouhodobé uložení jaderného odpadu. Výstražná cedule "Nekrmit!" umístěná před sochou nucleosaura varovala před dalším mrháním finančních prostředků.

Směrovník ukazující "zpátky" do druhohor s nápisy "JADERNÁ ENERGIE" a "TĚŽBA URANU" a dopředu do 21. století s nápisem "OBNOVITELNÉ ZDROJE" symbolizoval rozcestí, na kterém dnes stojí česká ekonomika před nastávajícím rozhodováním ministrů o energetické politice.

"Grégrova energetická politika trpí celou řadou chronických nemocí," upozornil Nenička. "K nejhorším z nich patří podhodnocování nákladů na jadernou energii, nadhodnocování nákladů na využití obnovitelných zdrojů enegie a zanedbávání externalit."

Ministr Grégr chce zcela nesmyslně prosadit prodloužení těžby uranu až do roku 2004, a to i přesto, že tuzemský uran je ve srovnání se světovými cenami až dvakrát dražší. Navíc do jeho ceny nejsou započteny náklady na sanaci ložisek. Stát v současné době dotuje těžbu, sanaci starých škod a výkup uranu částkou 2 miliard korun ročně.

Ekologická organizace Greenpeace kritizuje především zdrženlivý přístup Grégra ke zvyšování efektivity při spotřebě energie (t.j. k úsporám) a k využívání obnovitelných zdrojů energie. Evropská unie si ve své Bílé knize stanovila za cíl dosáhnout 12 % energie z obnovitelných zdrojů do konce roku 2010. Grégrova energetická politika naproti tomu počítá s pouhými 8 procenty ještě v roce 2020.

"Jakkoliv se Grégrova energetická politika slovně hlásí k podpoře obnovitelných zdrojů, faktická část téhož materiálu je kompilována tak, aby prokázala spíše nereálnost takové politiky," upozornil Nenička. V materiálu se navíc píše, že systém podpory úspor a obnovitelných zdrojů energie "nesmí deformovat soutěž na trhu s energií". Tento požadavek však v praxi znamená odmítání dotací do obnovitelných zdrojů, které na rozdíl od jiných zdrojů energie nepoškozují životní prostředí a nepřispívají ke klimatickým změnám. Na druhé straně se autorům politiky zdá přípustná taková soutěž, při které škody při získávání energie z uhlí a jádra zaplatí někdo jiný než ten, kdo energii spotřebovává - nejčastěji daňový poplatník.

Nebezpečí výrazného poklesu zaměstnanosti vyznívá v návrhu Grégrovy energetické politiky jako varovný prst při obhajobě klasických zdrojů energie - uhlí a jádra. Naproti tomu celá řada studií zpracovaných v jednotlivých státech Evropské unie dokládá, že politika prosazující úspory energie a využívání obnovitelných zdrojů energie vede naopak ke vzniku nových pracovních míst (1).

Materiál automaticky počítá se spuštěním jaderné elektrárny Temelín a s tlakem na prodloužením životnosti jaderné elektrárny Dukovany až do roku 2025. Nepotřebnost výkonu Temelína však Grégrova energetická politika nepřímo potvrzuje v kapitole 7., kde se mj. píše o nutnosti "navrhnout a realizovat opatření na snížení případných přebytků výkonů v ČR v letech 2000 až 2006 s tím, že bude po celé časové období dosaženo zvýšení vývozů elektrické energie".

"Dostavba Temelína, který nezávislá zpráva mezinárodní expertní komise označila jako nadbytečný pravděpodobně až do roku 2015, zákonitě povede k omezení snah o úspory energie a využití obnovitelných zdrojů," zdůraznil Nenička. "To, co nyní Česká republika nutně potřebuje, je zvyšování efektivnosti hospodářství a masivní rozvoj obnovitelných zdrojů energie. Grégrova energetická politika je bohužel typický relikt zastaralé hospodářské politiky založené na plýtvání energiemi a rabování neobnovitelných zdrojů. Vláda by měla Grégrovi vrátit jeho politiku k přepracování, uzavřel Nenička."


Další informace:
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org


| Novinky | Tisk. zprávy |