Investice do úspor mohou ušetřit až 7krát více oxidu uhličitého než investice do výstavby jaderných elektráren

Jaderná energie neřeší problém globálního oteplování!

Praha, 10. května 1999 - Ekologická organizace Greenpeace dnes doručila ministrům české vlády svou vědeckou zprávu Nebezpečí oteplování Země, která vyšla v nakladatelství Academia (1). Tato zpráva poukazuje na skutečnost, že z hlediska ochrany klimatu je podpora efektivnějšího hospodaření s energií, úspor a obnovitelných zdrojů energie ekonomicky daleko výhodnější než investice do jaderné energetiky a vytváří též větší množství pracovních příležitostí. Zpráva Greenpeace, na níž se podílela celá řada světoznámých expertů, tak vyvrací často uváděný argument zastánců dostavby Temelína, že jaderná energie může vyřešit problém globálního oteplování.

"Ze studií publikovaných v USA vyplývá, že každý dolar investovaný do účinnějšího využití energie ušetří až sedmkrát více oxidu uhličitého, než stejný dolar investovaný do jaderné energie. Emise oxidu uhličitého, který je hlavním skleníkovým plynem a způsobuje globální oteplování, se při odvratu od jaderné energetiky mohou snížit až sedminásobně," prohlásil Dr. Čestmír Hrdinka z české pobočky Greenpeace. "Tato zkušenost ale platí obecně. K podobným závěrům dospěly i studie provedené v Evropě," dodal Hrdinka.

Studie, které zkoumaly možnost náhrady fosilních paliv jadernou energetikou prokázaly naprostou neproveditelnost takového scénáře. Jen do roku 2025 by muselo být na celém světě postaveno více než 5000 velkých jaderných elektráren, což by znamenalo nutnost zprovoznit novou jadernou elektrárnu každé dva dny. (V současné době je na celém světě v provozu přibližně 440 jaderných elektráren.) To by si vyžádalo i při velmi optimistických předpokladech (2) náklady nejméně 144 miliard dolarů ročně a emise oxidu uhličitého by i tak nadále rostly nebo zůstaly na stejné úrovni.

Závěry, které kapitola pojednávající o jaderné energii přináší a které jsou relevantní pro rozhodování o případné dostavbě Temelína, lze shrnout do několika bodů.

  • Jaderná energie neřeší hrozbu oteplování planety.
  • Efektivnější hospodaření s energií a její úspory nabízejí při snižování emisí oxidu uhličitého mnohem větší možnosti než jaderná energie.
  • Obnovitelné zdroje jsou pro dlouhodobou budoucnost energetiky slibnější než energie jaderná.

V současné době, kdy se v České republice rychle zvyšuje míra nezaměstnanosti, je nezanedbatelným faktorem i skutečnost, že jaderná energetika vytváří nejméně pracovních příležitostí v energetickém sektoru. "Dalším investováním do dostavby Temelína bychom si pod sebou podřezávali větev hned nadvakrát. Jednak by chyběly finance na zlepšení energetické náročnosti a na podporu obnovitelných zdrojů (jak to po nás vyžaduje Evropská unie), jednak bychom se v budoucnu připravili o další pracovní místa," upozornil Hrdinka.

"Doufáme, že fakta uvedená v této knize přispějí k rozhodnutí vlády nepodpořit dostavbu Temelína. Finanční prostředky, které by se takto ušetřily, bude možno investovat jinam a s větší efektivitou. V opačném případě by finance vložené do dostavby jaderné elektrárny chyběly při podpoře zvyšování efektivnosti hospodářství, úspor energie a obnovitelných zdrojů," zdůraznil Hrdinka.


Další informace:
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org


| Novinky | Tisk. zprávy |