Greenpeace zahajuje celosvětovou kampaň na záchranu Amazonie

AmazonieRio de Janeiro, 31. května 1999 - Na počátku letošního Týdne pro životní prostředí představila mezinárodní ekologická organizace Greenpeace svou novou celosvětovou kampaň na záchranu Amazonie. "Boj proti ničení amazonských deštných pralesů bude jednou z hlavních priorit organizace Greenpeace při jejím vstupu do nového tisíciletí," uvedl Thilo Bode, výkonný ředitel Greenpeace International na tiskové konferenci v Rio de Janeiru.

AmazonieGreenpeace se chce v brazilské Amazonii zaměřit nejdříve na ničivé těžební aktivity. Nedávno zveřejněné studie identifikovaly těžební průmysl jako hlavní hrozbu pro pralesy nejen v Amazonii, ale na celém světě. V nové zprávě Greenpeace nazvané ťTváří v tvář destrukci: Zpráva Greenpeace o těžebním průmyslu v brazilské AmazoniiŤ je identifikováno více než 2500 dřevařských společností a velkých pil v celé Amazonii.

Zpráva dále identifikuje 26 zahraničních nadnárodních společností, které v současné době v Amazonii operují. Podle brazilské vlády je až 80 procent veškeré těžby dřeva v Amazonii ilegální.

Ještě v roce 1970 bylo 99 procent amazonských deštných pralesů prakticky nedotčeno. Brazilská vláda odhaduje, že od té doby bylo v Amazonii vykáceno 553 086 čtverečních kilometrů pralesa, což je oblast o velikosti Francie a sedmkrát více než rozloha České republiky. K dnešnímu dni je vykáceno již 14 procent všech brazilských pralesů. Destrukce navíc dále pokračuje. Jen během posledních čtyř let byla vykácena oblast o velikosti Holandska, Belgie a Lucemburska dohromady (77 285 čtverečních kilometrů).

S postupným vyčerpáváním pralesů jihovýchodní Asie a centrální Afriky se Amazonie stává cílem nadnárodních těžařských společností, kteří v ní vidí hlavní zdroj tropického dřeva pro příští dekády. Těžařský průmysl v Amazonii navíc otevírá dveře dalšímu ničení zbývajících pralesů této oblasti. Cesty budované těžařskými společnostmi umožňují další formy ničení pralesa, k nimž patří chov dobytka nebo pěstování soji.

Kromě protestů proti ničivé těžbě chce kampaň Greenpeace hledat též přijatelné ekonomické alternativy pro původní obyvatele Amazonie. "Chceme, aby lidé viděli prales jako možnost dalšího rozvoje a nikoliv jako jeho překážku," uvedl Roberto Kishinami, ředitel Greenpeace Brazílie. Kampaň se zaměří na vyhledávání trvale udržitelných ekonomických alternativ, jako je sběr kaučuku nebo prodávání ovoce a rostlin z pralesa od celkem 20 milionů lidí, kteří v oblasti Amazonie žijí. "Doba, kdy jsme se na Amazonii dívali pouze jako na rezervaci, je nenávratně pryč. Je zřejmé, že jakákoliv snaha zachránit deštné pralesy musí řešit též otázky trvale udržitelného ekonomického rozvoje," řekl Kishinami.

Greenpeace vede v Amazonii kampaň již od roku 1992. Jako odpověď na aktivity Greenpeace vyhlásila brazilská vláda moratorium na těžbu mahagonu s cílem chránit tento vážně ohrožený druh dřeviny. Greenpeace nyní hodlá svou přítomnost v oblasti Amazonie posílit a ještě tento týden otevře novou kancelář ve městě Manaus ve státě Amazonas.

Amazonie Podle Greenpeace existuje několik způsobů, jak zabránit destrukci původních deštných pralesů v Amazonii. Síť chráněných oblastí pralesa by měla být rozšířena. Těžba v takovýchto zvláštních oblastech by měla být povolována podle přísných ekologických a sociálních kritérií. Rezervace určené ke sbírání kaučuku a nedřevěných produktů by měly být zvětšeny. Zároveň by však mělo být provedeno náležité vymezení oblastí, v nichž žije původní indiánské obyvatelstvo.


Další informace:
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org

| Novinky | Tisk. zprávy |