Greenpeace žádá přijetí politiky, která by zastavila uvolňování karcinogenních dioxinů

Praha, 4. června 1999 - V reakci na skandál s belgickými kuřaty a vajíčky kontaminovanými dioxiny vyzvala ekologická organizace Greenpeace českou vládu, aby se zasadila o eliminaci této vysoce toxické a karcinogenní látky z našeho životního prostředí. Greenpeace požaduje:

  • okamžitý zákaz dovozu belgické drůbeže a vepřového masa, které může být kontaminováno dioxinem,
  • urychlené přijetí emisních limitů na dioxiny jako první krok k jejich eliminaci,
  • vypracování programu na eliminaci dioxinů, který bude zahrnovat omezení zdrojů dioxinů, jejich postupnou náhradu a zavádění čisté produkce.

"Je šokující, jak snadno se mohou superjedovaté dioxiny dostat do našeho potravního řetězce," varoval Dr. Čestmír Hrdinka z Greenpeace. "Jediná cesta, jak do budoucna podobné kontaminaci zabránit, je zavedení účinného programu na úplnou elimanaci těchto nebezpečných látek. Je čas, aby naši politici přestali před problémem dioxinů zavírat oči a začali jednat."

Evropští ministři životního prostředí se na konferenci o znečišťování severního Atlantiku (známe též jako Komise Oslo-Paříž - OSPAR) v červenci 1998 dohodli na úplné eliminaci persistentních toxických chemikálií, k nimž patří i dioxiny. Eliminace superjedovatých dioxinů je také klíčový bod jednání globální dohody o zákazu presistentních organických polutantů (POPs). Příští jednání této dohody OSN se bude konat letos v srpnu v Ženevě.

"Přístup českých odpovědných orgánů k problematice dioxinů je bohužel naprosto nepřijatelný," upozornil Hrdinka. "Zatímco v Evropě kvůli dioxinům odstupují ministři, české ministerstvo životního prostředí odkládá přijetí jejich limitů pro spalovny, jež jsou jedněmi z největších zdrojů těchto supertoxických látek vůbec, a to pravděpodobně až do roku 2001. Přitom vyhláška, která limity stanoví, je již připravena a nic nebrání jejímu přijetí," dodal Hrdinka.

Limity na dioxiny vstoupí navíc v platnost (podle zákona o ochraně ovzduší č. 211/1994 Sb) pro nově zřizované spalovny nejdříve 3 roky od vydání vyhlášky, pro stávající spalovny dokonce až 5 let po vydání.

"Za skandální považujeme též prohlášení ministra zemědělství Fencla, který chce prý ťzkusit věřitŤ, že dovezená kuřata z Belgie byla v pořádku, namísto toho, aby se zasadil o prošetření, kde vlastně dovezená kuřata skončila," prohlásil Hrdinka. "Ministr Fencl by měl okamžitě přijmout opatření, aby se k nám kontaminovaná drůbež a vepřové z Belgie nedovážely."

Dioxiny jsou organické sloučeniny chloru, které nikdo záměrně nevyrábí ani nepoužívá. Vznikají samovolně v průmyslu, kde se používá chlor, dále při spalování organických látek, v nichž je chlor obsažen. Dioxiny a jim podobné sloučeniny lze nalézt kdekoliv na zeměkouli, ve vodě, ve vzduchu i v půdě. Do životního prostředí se dostávají emisemi z průmyslových výrob, kde se používá chlor, např. výroba chlorovaných rozpouštědel, výroba PVC, odpadními vodami, ze spaloven. Přes býložravce a masožravce dospějí až ke konečnému článku potravního řetězce - do lidského těla.

Dioxiny jsou extrémně toxické a jejich působení na zdraví je velmi komplexní. Dioxiny totiž v našem těle působí na geny nesoucí dědičnou informaci, takže ji mohou změnit. Způsobují rakovinu. Zasahují též do aktivity mužských i ženských pohlavních hormonů a oslabují imunitní systém.


Další informace:
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: chrdinka@diala.greenpeace.org


| Novinky | Tisk. zprávy |