Geneticky modifikovaná kukuřice ohrožuje motýly!

Greenpeace vyzývá firmu Monsanto, aby upustila od jejího pěstování

motýli Praha, 9. července 1999 - Česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace dnes vyzvala firmu Monsanto, aby v České republice okamžitě zastavila pokusné pěstování své geneticky modifikované Bt-kukuřice. Tato plodina připravená genetickou manipulací by totiž mohla vážně poškodit naši přírodu a narušit životní prostředí.

Podle zjištění vědců z americké Cornellovy univerzity publikovaném v časopise Nature zabíjí pyl z Bt-kukuřice housenky amerického motýla monarchy stěhovavého (Danaus plexippus). Ekologická organizace Greenpeace ve spolupráci s entomologem D. J. Stradlingem z univerzity v britském Exeteru nyní vypracovala seznam motýlů žijících v Evropě, kteří mohou být rovněž ohroženi. Patří k nim mj. i babočka kopřivová a otakárek fenyklový.

motýli
"Námi vytvořený seznam motýlů, kteří jsou ohroženi, není pravděpodobně úplný a bude nutné jej aktualizovat. Doufáme, že entomologové na celém světě nám pomohou a provedou další nutné výzkumy," prohlásil Dr. Čestmír Hrdinka z Greenpeace.

motýli Výzkumníci z Cornellovy univerzity ve státě New York pokusně krmili housenky amerického motýla Danaus plexippus listy rostliny klejichy, které posypali pylem z geneticky modifikované Bt-kukuřice. Simulovali tak běžnou situaci v životním prostředí. Pyl z kukuřice může být větrem zanesen i desítky metrů od pole a zachytává se na listech klejichy. Vědci zjistili, že po čtyřech dnech uhynulo 44 procent housenek, které se živily listy s pylem z Bt-kukuřice. Z housenek, které se živily listy klejichy posypanými pylem z normální nemodifikované kukuřice, neuhynula ani jedna.

"Zatím nevíme přesně, jak vážný bude dopad pěstování GM kukuřice na jednotlivé populace motýlů a kteří motýli jsou nejvíce ohroženi," varoval Hrdinka. "Je skandální, že firma Monsanto rizika vlivu Bt-kukuřice na hmyz neuvedla ve své žádosti o povolení k pěstování v České republice."

Motýl monarcha stěhovavý má domov v Americe a Africe. Příležitostně ale migruje též do Evropy. Zdá se nanejvýš pravděpodobné, že škodlivé efekty geneticky manipulované Bt-kukuřice se objeví také u dalších druhů motýlů.

Nová zjištění o možných škodlivých dopadech geneticky modifikovaných rostlin na životní prostředí vedla Evropskou unii (EU) k vyhlášení de facto moratoria na Bt-kukuřici. Ministři životního prostředí členských států EU se na mítinku v Lucemburku 24. června 1999 dohodli, že nebude povoleno komerční pěstování žádné další variety Bt-kukuřice, dokud nebude novelizována směrnice 90/220/EEC upravující uvolňování GMO do životního prostředí. Stávající směrnice dostatečně nechrání životní prostředí a zdraví lidí.

Česká pobočka Greenpeace poprvé upozornila na neodhadnutelná rizika geneticky manipulovaných plodin již v prosinci 1996, kdy její aktivisté zablokovali v Hamburku vlak vezoucí náklad Bt-kukuřice do České republiky.


Další informace:
Dr. Čestmír Hrdinka
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: chrdinka@diala.greenpeace.org

http://www.greenpeace.org/~geneng


| Novinky | Tisk. zprávy |