Arktida kontaminována perzistentními jedy

Greenpeace posílá svou loď na výzkumnou expedici, která bude zkoumat toxické znečištění v Arktidě

Londýn/Praha, 12. srpna, 1999 - "Toxické jedy, které přetrvávají v životním prostředí dlouhou dobu a jsou známé pod názvem Persistent Organic Polutants (POPs), se rozšiřují do nejodlehlejších oblastí jako jsou Arktida a hlubiny oceánů a nalézají si cestu do našeho potravního řetězce," uvádí se v nové zprávě Greenpeace.

Zpráva s názvem "Špička ledovce", zveřejněná během dnešní tiskové konference Greenpeace v Londýně, identifikuje řadu chemických látek, které se mohou dostat i tisíce kilometrů od místa jejich původu, výroby nebo použití.

- Látky na bázi bromu snižující riziko vznícení, jež se používají například v počítačích a dalších domácích spotřebičích, byly již nalezeny v tělech velryb žijících v hlubinách oceánů.

- Syntetické přísady používané jako vůně pro prací prášky, změkčovadla a další výrobky pro domácnost, byly nalezeny v lidském mateřském mléce.

- Tributylcín (TBT), jenž se používá jako přísada do lodních barev, je odpovědný za vývoj samčích pohlavních znaků u samiček šneků. Tuto rizikovou látku je dnes možno najít v rybách, mušlích a dalších formách mořského života, a to zejména v oblastech přístavů a pobřežních vod. Kontaminace živočichů je důsledkem dlouhodobého používání této nebezpečné látky, která je doposud hojně rozšířena.

"Tyto příklady mohou být jen špičkou ledovce," prohlásil Dr. Paul Johnston, ředitel výzkumné laboratoře Greenpeace a jeden z autorů zprávy. "U látek, které již byly před časem zakázány, se jejich úroveň v životním prostředí snižuje jen velmi pomalu. V současné době je však mnoho chemikálií s podobnými rizikovými vlastnostmi každodenně užíváno a unikají do životního prostředí."

Míra kontaminace některými perzistentními organickými látkami (POPs) v Evropě, například látkami na bázi bromu, se neustále zvyšuje. Celkový rozsah zamoření prostředí POPs přitom není znám. Ekologická organizace Greenpeace proto vyslala svou stejnojmennou loď na výzkumnou plavbu do Arktidy. Cílem expedice je upozornit na zamoření této panenské divočiny toxickými látkami a apelovat na vlády evropských států, aby zastavily další znečišťování.

Tyto nové látky přispívají k toxickému dědictví tak nechvalně známých jedů, jako například DDT, které dodnes přetrvává v životním prostředí přes všechny zákazy a široké omezení jeho použití.

Zatímco se vlády a průmysl snaží přesvědčit veřejnost, že životní prostředí je stále čistší, dostávají se do prostředí nové a nové chemické látky. "Dodnes se vyrábí a uniká do životního prostředí tisíce chemikálií, jejichž rizika známe jen velmi špatně. Je to příklad nedostatku zodpovědnosti za chemikálie, které vytváříme a používáme," zdůraznil Dr. Johnston.

V roce 1998 se 15 zemí přilehlých k severovýchodnímu Atlantiku spolu s Evropskou komisí zavázalo zastavit veškeré vypouštění rizikových látek do moří, a to v časovém horizontu jedné generace (do roku 2020). Zatímco toto rozhodnutí, přijaté na ministerském jednání komise OSPAR v Portugalsku loni v červenci bylo oslavováno jako smělý krok směrem k budoucnosti bez toxických látek, pokrok při jeho zavádění do národních zákonů a učiněná praktická opatření byly doposud jen velmi malé .

"Také v České republice je mnoho zdrojů těchto nebezpečných perzistentních látek," připomněl Dr. Čestmír Hrdinka, vedoucí kampaní české pobočky Greenpeace. "Patří k nim například i sudy plné DDT a PCB, které se povalují na černé skládce v Milovicích nebo spalovny bez příslušných filtrů, jež emitují velká množství dioxinů. Povědomí o nebezpečnosti těchto látek je u nás přitom velmi slabé."

Česká pobočka Greenpeace hodlá během září upozornit na perzistentní látky také v České republice. Tato aktivita, stejně jako expedice lodi Greenpeace do Arktidy, je součástí celosvětového turné s názvem Toxic free future (Budoucnost bez jedů), které začalo v prosinci 1998 na jihoamerickém kontinentě.

Látky známé jako POPs je nutno eliminovat celosvětově. Šance učinit další kroky tímto směrem bude v září, kdy Program OSN pro životní prostředí (UNEP) pořádá v Ženevě třetí kolo jednání celosvětové dohody o eliminaci POPs.


Další informace:
Dr. Čestmír Hrdinka
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
e-mail: chrdinka@diala.greenpeace.org

http://www.greenpeace.org/


| Novinky | Tisk. zprávy |