30/99

Aktivisté Greenpeace blokují jeden z největších zdrojů dioxinů v České republice

Praha, 7. září 1999 - Dvě desítky aktivistů Greenpeace z České republiky a Slovenska zablokovali dnes ráno spalovnu Malešice v Praze - jeden z největších zdrojů dioxinů v České republice. Aktivisté se připoutali k hlavní bráně, aby zabránili navážení dalšího odpadu, jehož spalováním dioxin vzniká. Greenpeace požaduje přijmout okamžitá opatření, která by vedla k eliminaci těchto extrémně nebezpečných jedů.

"Spalovna musí vypouštění dioxinů ihned zastavit a přestat ohrožovat zdraví obyvatel," prohlásil Dr. Čestmír Hrdinka z české pobočky mezinárodní ekologické organizace Greenpeace a dodal, že dioxiny jsou extrémně toxické látky, které mohou způsobit rakovinu, poruchy plodnosti, oslabení imunitního systému a další vážné zdravotní problémy.

Dioxiny vznikají jako vedlejší produkt spalování, jsou-li ve spalovaném materiálu přítomny sloučeniny obsahující chlor, jako je například PVC. Po úniku do ovzduší dopadají dioxiny na zem a vodní plochy. Díky tomu, že jsou extrémně stálé a mají schopnost kumulovat se v živých organismech, dostávají se tyto jedy nakonec do potravního řetězce, na jehož vrcholu stojí člověk.

"Spalovna vypustí každý den do ovzduší takové množství dioxinů, jaké se rovná maximální přípustné denní dávce pro 11 až 46 miliónů lidí," varoval Hrdinka (1).

Dnešní akce Greenpeace navazuje na mezinárodní jednání o celosvětové dohodě o eliminaci tzv. perzistentních znečišťujících látek, které začalo v pondělí 6. září v Ženevě. Tyto jedy, jejichž hlavním představitelem je právě dioxin, jsou nebezpečné především tím, že se v přírodě odbourávají jen velmi pomalu a putují až tisíce kilometrů od místa svého vzniku nebo použití.

"Každá další dávka dioxinů navíc jen zvyšuje riziko vážných zdravotních problémů, jež mohou postihnout nic netušící občany nejen v Praze, ale v celé střední Evropě," připomněl Hrdinka. "Spalovna Malešice musí okamžitě přijmout opatření, která by dalšímu vypouštění dioxinů zabránila."

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
mobil: 0603/414 739
e-mail: vvasku@diala.greenpeace.org


| Novinky | Tisk. zprávy |