33/99

Okresní úřad Nymburk "kontaminován" nebezpečnými dioxiny z milovické skládky

Praha, 15. září 1999 - Aktivisté Greenpeace dnes přednostovi okresního úřadu v Nymburce Vladislavu Šťastnému doručili vzorek prudce jedovatých odpadů z ilegální toxické skládky v Milovicích. Krátce na to pak výstražnými páskami a zábranami symbolicky uzavřeli budovu okresního úřadu a označili ji zdaleka viditelnými cedulemi: KONTAMINOVÁNO! VSTUP NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ.

"Přednosta okresního úřadu musí konečně učinit konkrétní kroky - přemístit toxický odpad z prorezivělých sudů do nových bezpečných obalů a uložit je na zabezpečeném místě," prohlásil Dr. Čestmír Hrdinka z české pobočky mezinárodní ekologické organizace Greenpeace. "Právě to jsme dnes udělali i my se vzorkem, který jsme panu přednostovi doručili na okresní úřad."

Organizace Greenpeace odebrala na skládce vzorky jedů a na své vlastní náklady nechala provést jejich rozbor. Poslední výsledky analýz ukázaly, že se zde volně povalují dokonce i odpady s vysokým obsahem extrémně nebezpečných dioxinů, známých ze skandálu s belgickými kuřaty. Dioxiny jsou spojovány s takovými zdravotními riziky, jako je například vznik rakoviny, poruchy plodnosti nebo oslabení imunitního systému (větší náchylnost k nemocem).

Greenpeace již více než rok apeluje na kompetentní orgány, aby zajistily likvidaci odpadu a následnou dekontaminaci ilegální skládky. Celou tu dobu unikají z prorezivělých sudů extrémně jedovaté látky jako DDT, PCB a kyanidy. Když zaprší nebo fouká vítr, roznášejí se tyto látky do okolí.

"Vyvolali jsme už řadu jednání včetně setkání přednosty Šťastného s ministrem životního prostředí Kužvartem. Výsledek je ale stále nulový. Kompetentní orgány jako okresní úřad, ministerstvo vnitra, ministerstvo financí a ministerstvo životního prostředí si případ přehazují jako horký brambor," informoval Hrdinka.

Greenpeace se dnes proto obrátilo na předsedu vlády Miloše Zemana se žádostí, aby se vláda případem milovické skládky zabývala na svém příštím zasedání. Náklady na likvidaci jedů z milovické skládky se dnes odhadují na 50 miliónů korun.

"Hrozí zde nebezpečí z prodlení," varoval Hrdinka "Budeme-li ještě dále čekat, může se stát, že jedy z milovické skládky budou nakonec splaveny do okolí. Následná dekontaminace půdy a podzemních vod by pak byla finančně nesrovnatelně náročnější než okamžitá likvidace skládky."

Václav Vašků
tiskový mluvčí Greenpeace


Další informace:
Dr.Čestmír Hrdinka, mobil: 0603/443 140
Václav Vašků, mobil:0603/414 739

tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
mobil: 0603/414 739
e-mail: chrdinka@diala.greenpeace.org


Poznámka pro redakce:
Toxický odpad je již více než pět let uložen na volném prostranství bývalé spalovny firmy PROEKO k.s., pouhé dva kilometry od obytných částí Milovic. Majitel spalovny sem navezl toxický odpad z celé republiky a krátce nato firma zkrachovala. V současné době je firma v likvidaci, ale zůstalo po ní 428 sudů s obsahem PCB (polychlorované bifenyly), PCE (perchlorethylen), DDT, kyanidů a hromada kontaminované zeminy nasycená polychlorovanými bifenyly o objemu 1 000 m3.

Fotografie z akce v elektronické podobě v kvalitě vhodné k otištění jsme schopni poslat na e-mailovou adresu redakce.

Tisk. zprávy |