34/99

Greenpeace bude upozorňovat na nebezpečí chemických jedů zvaných POPs

Praha, 16. září 1999 -Výstavou na téma POPs (perzistentní organické polutanty) chce Greenpeace zpřístupnit pražanům problematiku těchto extrémně nebezpečných pomalu působících jedů, o jejichž eliminaci se nyní jedná na úrovni OSN. Výstava bude otevřena zítra 17. září ve střední části Václavského náměstí v Praze od 10. hodin dopoledne do 17. hodin večer ve stanu Greenpeace a potrvá pouze jeden den.

Perzistentní organické polutanty (POPs) jsou chemické látky, které jsou extrémně odolné vůči přirozenému rozkladu. Pokud jsou jednou vypuštěny do životního prostředí, přetrvávají v něm celé desítky let a mohou se přitom dostat až tisíce kilometrů od místa svého vzniku nebo použití. Většina těchto látek, k nimž patří například polychlorované bifenyly (PCB), DDT, hexachlorbenzen nebo nechvalně známé dioxiny, je vysoce toxická a hromadí se v živých organismech. Těmito jedy jsou dnes zamořeny už i nejodlehlejší části naší planety, jako je Arktida, vysoké hory a hlubiny oceánů. POPs si pomalu nacházejí cestu do potravního řetězce, na jehož vrcholu stojí člověk.

Perzistentní látky typu POPs mohou vážně poškozovat lidské zdraví. Látky jako PCB nebo dioxiny jsou spojovány s takovými zdravotními riziky, jako je například vznik rakoviny, poruchy plodnosti nebo oslabení imunitního systému.

Greenpeace žádá, aby výroba a užívání POPs bylo zastaveno. K tomu musí dojít na globální úrovni. V České republice je třeba přijmout vládní program, který by vedl k eliminaci zdrojů POPs u nás. Zájemci o prohlídku výstavy mohou obdržet pohlednice s tímto požadavkem adresované ministru životního prostředí Miloši Kužvartovi. Pohlednice mj. obsahuje žádost, aby ministerstvo konečně vydalo vyhlášku stanovující emisní limity pro superjedovaté dioxiny (jak jí mají například v sousedním Německu).

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
Dr.Čestmír Hrdinka, mobil: 0603/443 140
tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
mobil: 0603/414 739
e-mail: chrdinka@diala.greenpeace.org


| Novinky | Tisk. zprávy |