35/99

Spolchemie vypouští do Labe zakázané DDT

Praha, 24. září 1999 - Ekologická organizace Greenpeace dnes zveřejnila výsledky analýz odpadních vod z ústecké Spolchemie, podle nichž tento podnik vypouští do řeky Bíliny kromě jiných jedů také zakázané DDT. Aktivisté Greenpeace proto označili ústí řeky Bíliny do Labe bójkami a 5 metrů velkou "dopravní" stopkou s nápisem ťSpolchemie, STOP DDTŤ. Poté předali vedení podniku výsledky analýz a spolu s nimi na talíři velkou rybu jako symbol říčního živočicha, v němž se DDT a další jedy hromadí.

"To, že Spolchemie vypouští do Labe jedovaté DDT, jehož používání je u nás již 23 let zakázáno, považujeme za skandální," prohlásil Dr. Čestmír Hrdinka z Greenpeace a dodal, že Spolchemie musí zdroj DDT nacházející se pravděpodobně v areálu chemičky okamžitě nalézt a odstranit.

Aktivisté Greenpeace odebrali vzorek odpadních vod tekoucích z ústecké Spolchemie dne 13. srpna 1999 a nechali jej na vlastní náklady analyzovat v akreditované laboratoři Ecochem. Ve vzorku byla zjištěna přítomnost DDT v množství 0,77 mikrogramů na litr (1). Kromě DDT byly v odpadní vodě nalezeny další extrémně nebezpečné látky jako například hexachlorbenzen (HCB), lindan, heptachlor a methoxychlor (2).

Program OSN pro životní prostředí (UNEP) zařadil DDT, HCB a heptachlor do do tzv. špinavé dvanáctky (skupina 12 nejškodlivějších perzistentních látek). Tyto jedy označované zkratkou POPs (perzistentní organické polutanty) byly identifikovány jako vůbec nejproblematičtější toxické kontaminanty na naší planetě a proto se nyní připravuje celosvětová úmluva o jejich eliminaci.

"Látky, které jsme nalezli v odpadních vodách Spolchemie, mohou vážně poškozovat lidské zdraví," varoval Hrdinka. "Tyto pomalu působící jedy přetrvávají v životním prostředí dlouhou dobu a mohou zapříčinit například vznik rakoviny, poškození jater a oslabení imunitního systému. DDT navíc působí jako typický nervový jed, blokuje v organismu životně důležité enzymy a vyvolává hormonální poruchy.

" Zakázané DDT bylo poprve nalezeno pod výpustí z ústecké Spolchemie již v březnu 1997. Tehdy Greenpeace nechalo analyzovat vzorek sedimentů říčky Bíliny a nalezlo v něm stopy izomeru o,p-DDT. Vedení Spolchemie tehdy únik této nebezpečné toxické látky z areálu závodu popřelo s tím, že DDT se již léta nevyrábí a stopy nalezené v sedimentech Bíliny jsou prý jen dědictvím minulosti. "Bylo nám to divné," uvedl Hrdinka. "Izomer o,p-DDT, který jsme tehdy nalezli, má totiž velmi krátký poločas rozpadu. Tušili jsme, že DDT musí pocházet z novější doby. Nyní se naše podezření potvrdilo."

Organizace Greenpeace se dnes obrátila též na oblastní inspektorát České inspekce životního prostředí (ČIŽP) v Ústí nad Labem, aby celou záležitost prošetřil a podnikl konkrétní kroky, jež by zamezily vypouštění DDT a dalších zástupců "špinavé dvanáctky" do Labe.

DDT a další zjištěné látky jsou nebezpečné mj. i tím, že se hromadí v potravním řetězci. Například ryby mohou mít v těle až tisíckrát vyšší množství těchto jedů, než kolik je jich obsaženo ve vodě. Není proto vyloučeno, že labské ryby žijící u ústí řeky Bíliny mohou obsahovat vysoké dávky DDT. Pokud je rybáři loví a jedí, mohou se tyto jedy dostat do lidského těla.

Navzdory proklamovaným snahám o zlepšení životního prostředí vypouští Spolchemie i nadále DDT a další jedy do řeky Bíliny a následně do Labe. "Pokud bude toto znečišťování pokračovat, není žádná šance, že by se v dolním toku Bíliny, která je dnes zcela mrtvou řekou, mohly v dohledné době usadit ryby," zdůraznil Hrdinka.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
Dr.Čestmír Hrdinka, mobil: 0603/443 140
Václav Vašků, mobil:0603/414 739

tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
mobil: 0603/414 739
e-mail: chrdinka@diala.greenpeace.org


(1) Jedná se o izomer p,p-DDT.

(2) V analyzovaném vzorku byl nalezen hexachlorbenzen (HCB) v množství 0,44 mikrogramů na litr, lindan (1,8 mikrogramů na litr), heptachlor (0,57 mikrogramů na litr) a methoxychlor (3,2 mikrogramů na litr).

Poznámka pro redakce:
Úplné výsledky analýz je možné na požádání obdržet v kanceláři Greenpeace
Fotografie z akce ve formátu JPG v tiskové kvalitě můžeme na přání poslat na e-mailovou adresu redakce.

| Novinky | Tisk. zprávy |