36/99

Aktivisté Greenpeace postavili
před vládou obrovské lidské embryo.
Organizace žádá odstranění nebezpečného
zdroje dioxinů.

Praha, 29. září 1999 - Česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace dnes vyzvala vládu, aby vyčlenila prostředky na odstranění ilegální skládky toxického odpadu v Milovicích, z níž se do okolí uvolňují vysoce nebezpečné dioxiny. Aktivisté Greenpeace postavili před budovu vlády 5 metrů velkou maketu lidského embrya s obrovským nápisem STOP DIOXIN.

"Maketou lidského embrya jsme chtěli upozornit na skutečnost, že těmito jedy je nejvíce ohrožen právě vyvíjející se lidský plod, který dioxiny přijímá skrze placentu. Nenarozené dítě ještě nemá vytvořenu tukovou tkáň, v níž se dioxiny ukládají a proto tyto toxické látky neustále kolují v jeho krevním oběhu," varoval Dr. Čestmír Hrdinka z Greenpeace."

Greenpeace se již 15. září obrátilo na premiéra Zemana se žádostí, aby se vláda problémem milovické skládky zabývala na svém nejbližším zasedání. Vláda však záležitost postoupila ministerstvu životního prostředí, které není schopno problém řešit.

"Již více než rok upozorňujeme, že se do okolí milovické skládky vyplavují ty nejhorší jedy, jako například polychlorované bifenyly (PCB), DDT a kyanidy, a podle posledních zjištění dokonce i dioxiny," prohlásil Hrdinka. "Jednali jsme i s ministrem životního prostředí, bohužel však bezvýsledně. Rovněž další kompetentní orgány jako například ministerstva financí a vnitra si případ přehazují jako horký brambor. Proto musí zasáhnout vláda. Skládka totiž ohrožuje zdraví občanů."

Milovická skládka je jedním z nejnebezpečnějších zdrojů jedovatých perzistentních látek (POPs) ve střední Evropě. Areál se nalézá v bývalém vojenském prostoru Milovice-Mladá. Stovky tun polychlorovaných bifenylů (PCB), DDT a kyanidů se tu již léta válí v prorezivělých sudech necelé dva kilometry od obytné části obce Milovice (1). Když zaprší nebo zafouká vítr, roznášejí se tyto látky do okolí. Zdroje pitné vody pro hlavní město Prahu se přitom nacházejí jen několik kilometrů odtud. Poslední analýzy ukázaly, že z prorezivělých sudů unikají do okolí také extrémně jedovaté dioxiny.

Dioxiny patří k nejjedovatějším sloučeninám, jaké lidstvo zná. Vznikají jako nechtěný vedlejší produkt průmyslové výroby, jíž se účastní chlor. Dioxiny vznikají rovněž ve spalovnách, je-li spalována plastická hmota PVC nebo jiné chlorované sloučeniny. Dioxiny způsobují rakovinu, neplodnost, oslabují imunitní systém a narušují činnost hormonů.

"Vláda by měla vytvořit rezervní fond, z nějž by bylo možno financovat likvidaci podobných případů, jako je ilegální skládka toxického odpadu v Milovicích," uvedl Hrdinka.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
Dr.Čestmír Hrdinka, mobil: 0603/443 140
Václav Vašků, mobil:0603/414 739

tel.: 02/24 31 96 67
fax: 02/311 22 89
mobil: 0603/414 739
e-mail: chrdinka@diala.greenpeace.org


Poznámka pro redakce:
(1) Toxický odpad je uložen na volném prostranství bývalé spalovny firmy PROEKO k.s. Majitel spalovny sem navezl toxický odpad z celé republiky a krátce nato firma zkrachovala. V současné době je firma v likvidaci, ale zůstalo po ní 428 sudů s obsahem PCB (polychlorované bifenyly), PCE (perchlorethylen), DDT, kyanidů a hromada kontaminované zeminy nasycená polychlorovanými bifenyly o objemu 1 000 m3. Náklady na likvidaci skládky se odhadují na 50 miliónů korun.

Fotografie z akce ve formátu JPG v tiskové kvalitě můžeme na přání poslat na e-mailovou adresu redakce.

| Novinky | Tisk. zprávy |