38/99

Analýzy Greenpeace opět potvrdily zakázané DDT v odpadních vodách ústecké Spolchemie!

Praha, 18. října 1999 - - Ekologická organizace Greenpeace dnes zveřejnila výsledky analýz odpadních vod, které ukazují, že ústecká Spolchemie skutečně vypouští do Labe zakázané DDT. Ve vzorcích, které aktivisté Greenpeace odebrali za účasti novinářů a dalších svědků dne 24. září z výpusti Spolchemie, byla opětovně zjištěna tato nebezpečná látka. Greenpeace dnes zaslalo výsledky analýz spolu s opakovanou žádostí o prošetření původu DDT řediteli ústecké Spolchemie a České inspekci životního prostředí v Ústí nad Labem.

"DDT je látka, která může vážně poškodit lidské zdraví, proto je jeho používání v České republice již 23 let zakázáno," upozornil Dr. Čestmír Hrdinka, vedoucí kampaní Greenpeace.

Organizace Greenpeace upozornila na DDT v odpadních vodách Spolchemie během své letošní kampaně zaměřené na tzv. perzistentní látky POPs. Aktivisté Greenpeace odebrali vzorky odpadních vod Spolchemie u výpusti do řeky Bíliny již 13. srpna 1999. Ve vzorcích byla kromě jiných jedů zjištěna též přítomnost DDT, a to v množství 0,77 mikrogramů na litr vody. S tímto nálezem Greenpeace seznámilo veřejnost, Spolchemii i Českou inspekci životního prostředí dne 24. září 1999. Aktivisté ten den znovu odebrali kontrolní vzorky u výpustě Spolchemie.

"První vzorek jsem odebrali v 11 hodin za přítomnosti médií a dalších svědků. Hodinu poté, když jsme se vrátili z jednání s vedením Spolchemie a chtěli odjet, se barva vytékající vody náhle změnila a ve vzduchu byl pronikavěji cítit chlor. Rozhodli jsme se proto za přítomnosti svědků odebrat ještě jeden vzorek," uvedl Hrdinka. "Přesná analýza prokázala, že druhý vzorek obsahoval 5krát více jedovatého hexachlorbenzenu, který pochází z chlorové výroby. Zarážející však je, že také koncentrace DDT byla v druhém vzorku 15krát vyšší než v prvním."

Vzorek odebraný přibližně v 11 hodin dopoledne obsahoval 0,031 mikrogramů DDT a 0,044 mikrogramů hexachlorbenzenu (HCB) na litr odpadní vody. Ve vzorku odebraném o hodinu později bylo přítomno již 0,48 mikrogramů DDT a 0,23 mikrogramů hexachlorbenzenu na litr. Hexachlorbenzen prokazatelně vzniká jako vedlejší produkt chlorové výroby ve Spolchemii. Výrobu DDT však ústecká chemička údajně zastavila již před více než třiceti lety. Zda může DDT ve Spolchemii vznikat i dnes jako vedlejší produkt výroby, nebyli zástupci podniku při jednání s Greenpeace dne 24. září schopni potvrdit ani vyvrátit.

"Patnáctinásobný rozdíl v množství DDT v odpadní vodě během 1 hodiny příliš nepodporuje domněnku, že se jedná o kontinuální uvolňování ze starých zátěží. Současné zvýšení koncentrace hexachlorbenzenu (HCB) spíše poukazuje na možný zdroj - chlorovou chemii," upozornil Hrdinka. "Zda DDT pochází ze současné výroby nebo ze skrytého rezervoáru z minulosti, musí však objasnit inspekce životního prostředí spolu se Spolchemií," zdůraznil Hrdinka.

Časté úniky jedovatého chloru do ovzduší, otrávená řeka a trvalé ohrožení zdraví desetitisíců obyvatel města - to jsou výsledky používání chloru a jeho sloučenin v Ústí nad Labem. "Jediný způsob, jak zabránit ohrožení zdraví ústeckých obyvatel a poškozování životního prostředí, je odstranit chlorovou chemii z centra města," uzavřel Hrdinka.

Václav Vašků,
tiskový mluvčí Greenpeace ČR


Další informace:
tel.: 02/2431 9667
fax: 02/311 22 89

e-mail: chrdinka@diala.greenpeace.org
internet: www.greenpeace.cz

 


Fotografie z odebírání vzorků dne 24. září ve formátu JPG v tiskové kvalitě můžeme na přání poslat na e-mailovou adresu redakce.

Tisk. zprávy