43/99

Greenpeace: WTO musí respektovat mezinárodní úmluvy o ochraně životního prostředí

Praha, 2. prosince 1999 - Česká pobočka mezinárodní ekologické organizace Greenpeace se dnes obrátila na ing. Jiřího Macešku, vedoucího české delegace na jednání Mezinárodní obchodní organizace (WTO) v americkém Seattlu, se žádostí, aby Česká republika podpořila myšlenku tzv. "Bezpečného obchodu" (Safe Trade), který bude respektovat ochranu životního prostředí. Greenpeace zároveň vyzvalo českou delegaci, aby nepodpořila vznik pracovní skupiny, která se má zabývat pravidly obchodování s geneticky modifikovanými organismy (GMO). Pravidla obchodování s GMO by měl totiž určovat Protokol o biologické bezpečnosti, o kterém se jedná v rámci mezinárodní Úmluvy o biologické rozmanitosti.

Za jeden ze základů bezpečného obchodu považuje Greenpeace uznání a respektování mezinárodních úmluv o ochraně životního prostředí, které WTO musí respektovat. Pravidla mezinárodního obchodu a kontroly GMO se připravují v rámci Protokolu o biologické bezpečnosti. Spojené státy a Kanada, největší exportéři geneticky modifikovaných plodin, však přišli s návrhem vytvořit v rámci WTO biotechnologickou pracovní skupinu, která by se měla zabývat "adekvátností a účinností" existujících pravidel při obchodování s GMO.

"Pokud se taková biotechnologická pracovní skupina vytvoří, je velice pravděpodobné, že se bude snažit protlačit obchodování s GMO bez ohledu na ochranu životního prostředí," varoval Dr. Čestmír Hrdinka z české pobočky Greenpeace. "Obáváme se, že USA a Kanada navrhly vytvoření této skupiny za účelem podrýt snahy o přijetí jasných, enviromentálně silných pravidel o obchodování s GMO, která se očekávají v rámci Protokolu o biologické bezpečnosti už v lednu příštího roku," dodal Hrdinka.

O jasných pravidlech o přeshraničním pohybu GMO se jednalo již v únoru tohoto roku v kolumbijské Cartageně. Jednání v rámci Protokolu o biologické bezpečnosti měla vytvořit základní pravidla o obchodování s GMO, která by zaručila, že jednotlivé státy budou mít právo říci ne dovozu GMO, pokud existuje obava z možného poškození životního prostředí. Při únorovém jednání v Cartageně však USA a Kanada zablokovaly přijetí pravidel o přeshraničním pohybu GMO, které se převážně používají v potravinách a zemědělství. Podle Greenpeace je paradoxem, že právě nyní přicházejí tyto státy se snahou vytvořit vlastní pracovní skupinu zabývající se tímto problémem v rámci WTO.

"Geneticky modifikované organismy v žádném případě nejsou zbožím, které by se mohlo zcela volně obchodovat. GMO jsou živé organismy se schopností se rozmnožovat. Jakmile se jednou dostanou do životního prostředí, je prakticky nemožné je z něj opět izolovat a mohou způsobit nevratné škody," vysvětlil Hrdinka. "Zvlášť nebezpečné by mohlo být rozšíření GM plodin v oblastech výskytu původních druhů, jako například kukuřice v Mexiku. S těmito původními varietami by se GM kukuřice mohla volně křížit, čímž by došlo k nenapravitelné ztrátě biologické a genetické rozmanitosti."

Greenpeace požaduje, aby WTO respektovala zásady ochrany životního prostředí a příslušné mezinárodní smlouvy. Protokol o biologické bezpečnosti je tím pravým místem, kde by měla být stanovena pravidla o přeshraničním pohybu GMO. WTO by tato pravidla měla respektovat.


Další informace:
Dr. Čestmír Hrdinka
Českomalínská 27
Praha 6
tel.: 02/2431 9667
fax: 02/311 22 89

e-mail: chrdinka@diala.greenpeace.org
internet: www.greenpeace.cz