Greenpeace vyhlásilo na skále v severním Atlantiku
NOVÝ GLOBÁLNÍ STÁT

Ať žije Waveland čili Vlnozemě

V neděli 15. června 1997 byl na maličké skále Rockall v severním Atlantiku vyhlášen nový globální stát Waveland. Tři aktivisté Greenpeace vztyčením vlajky se symbolem duhy odmítli britskou suverenitu nad tímto kouskem pevniny. Občanství Wavelandu bylo poté nabídnuto všem lidem, připraveným převzít následující závazek :

"Věříme v činy více než ve slova, budeme bez násilí a přinášením svědectví o environmentálních nepravostech bránit přírodu, chránit toto vlastnictví společné všem, reformovat průmysl tak, aby neškodil životnímu prostředí a chránit mír."

Vyhlášení nového státu je protestem Greenpeace proti další exploataci zdrojů fosilních paliv.

"Odmítli jsme nadvládu země, která, ačkoliv se navenek hlásí k ochraně klimatu, dovoluje v rozporu se svými slovy otevírání nových ropných polí v této oblasti," řekl při vztyčení vlajky jeden z aktivistů Greenpeace.

Co stálo u zrodu Wavelandu ?
V okolí Rockallu se v hloubce pod dnem oceánu nachází nová ještě neprozkoumaná ložiska ropy. Vláda Velké Británie, jednoho ze čtyř států, které si vlastnictví Rockallu nárokují, zahájila přidělování podmořských parcel k průzkumu a zahájení těžby ropy mezinárodním těžařským společnostem. Greenpeace je přesvědčeno, že na světě existuje již dostatečné množství prozkoumaných ložisek ropy, uhlí a zemního plynu, které spálením na oxid uhličitý (CO2) dokáží nebezpečně změnit klima planety, a že průzkum a otvírání nových nalezišť je hazardem a plýtváním prostředky. Ropa v okolí Rockallu, stejně tak jako nenačaté zásoby uhlí nebo plynu v jiných částech světa, by měly podle Greenpeace zůstat v zemi a neohrožovat budoucnost klimatu planety.

Vyhlášení státu Waveland je formou nátlaku na vlády, aby spíše než momentální zisky upřednostnily dlouhodobý prospěch z ochrany klimatu. Občané Wavelandu jsou na celém světě oporou tohoto snažení.

Velvyslanectví Wavelandu v Praze !
Po Londýně a dalších světových metropolích bylo dne 19. června 1997 otevřeno oficiální velvyslanectví Wavelandu i v Praze.