greenfreeze.gif - 3756 Bytes

Greenpeace Vám předkládá seznam chladniček a mrazniček přítomných na našem trhu, které si zaslouží označení Greenfreeze. Tyto chladničky neobsahují žádné látky, o kterých se ví, že poškozují ozónovou vrstvu Země (jako jsou zákonem zakázané tvrdé freony - CFC - a stejně tak škodlivé, ale dosud povolené měkké freony HCFC), ani žádné látky přispívající k nebezpečnému globálnímu oteplování (jako dnes často používaný plyn R 134a, který působí 3200 krát silněji na vznik skleníkového jevu, než známý CO2).*) Z hlediska obsažených plynů můžeme s čistým svědomím říct, že právě tyto chladničky jsou k životnímu prostředí nejvlídnější.

V tabulkách uvádíme k jednotlivým chladničkám také roční spotřebu elektrické energie nebo třídu spotřeby (tzv. Eurolabel). Třída spotřeby je přesně definovaný údaj, který vychází z roční spotřeby energie a velikosti chlazeného prostoru s přihlédnutím k dosahovaným teplotám v jednotlivých částech chladničky. Pomocí třídy spotřeby pak lze velice dobře porovnávat spotřebu energie i mezi různě velikými chladničkami či mrazničkami. Je zřejmé, že menší spotřeba energie představuje kromě úspory i menší znečištění atmosféry.

Seznam vznikl v září 1998 jako aktualizace obdobného seznamu z listopadu 1995. Vznikl ve spolupráci s dovozci chladniček a mrazniček. Nevznikl jako vědecká studie, ale rešerší komerčních materiálů a tak by měl být také chápán. Seznam si bohužel nemůže klást nárok na úplnost, neboť oficiální seznam dovozců či dokonce dovážených spotřebičů neexistuje. Naším cílem přesto bylo vypracovat seznam k danému datu co nejúplnější a doufáme, že se nám to podařilo. Nové poznatky jsme připraveni v budoucnu do seznamu zapracovat.

Tuto aktivitu nelze brát ze strany Greenpeace jako propagaci nákupu nových chladniček. Greenpeace je nekomerční, přísně nezávislá organizace usilující o lepší ochranu životního prostředí. Snažíme se pouze poukázat mezi velkým množstvím výrobků na ty k životnímu prostředí nejšetrnější. Prohlašujeme rovněž, že kromě informační spolupráce nemáme nic společného s žádnou z uvedených firem a nikdy jsme z jejich strany nepřijali žádné výhody.

UPOZORNĚNÍ: V případě koupě nové chladničky je nutné mít na paměti, že ta stará má v sobě škodlivé plyny, které, jestliže nebudou odbornou firmou odčerpány a zlikvidovány, uniknou do atmosféry. Proto koupě "ekologické" chladničky bez postarání se o tu starou vede k poškození životního prostředí.
Freony ze staré chladničky odčerpají v servisech chladniček. Do budoucna doufáme, že se podaří zprovoznit linku na likvidaci starých chladniček.

*) Z uvedeného vyplývá, že se nemůžeme spokojit s chladničkou označenou často uváděným "CFC free" nebo "výrobek neobsahuje freony". I v tom případě totiž může jako chladivo používat zmíněný, silně skleníkový R134a (= HFC = FKW).

Všechny uvedené chladničky Greenfreeze obsahují jako chladící plyn isobutan (označení R 600a) a jako nadouvadlo v izolaci cyklopentan. Oba patří mezi uhlovodíky neobsahující žádný z halogenidů - fluor, chlor nebo brom.


Tabulka volně stojících chladniček a mrazniček, Tabulka vestavných chladniček a mrazniček, Slovník, Domů - Greenpeace, Download Greenfreeze stránek (50 kB)

Greenpeace CZ, 15. 10. 1998, Jan Malík - e-mail: greenpeace@ecn.cz