Obnovitelné zdroje energie

Greenpeace se snaží získat podporu veřejnosti, jež by po vládách i průmyslu žádala odklon od fosilních paliv a přechod na obnovitelné zdroje energie, jako jsou například vítr, biomasa a sluneční energie ve všech jejích formách.
100 solárních škol
Solární web Greenpeace
Solar Tour '99
Projekt Fénix